Telšių rajono savivaldybė kviečia pasinaudoti galimybe gauti paramą

Naujienos: Savivalda , 2020-03-05 19:51
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Telšių r.

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
Tel./faks. (8 444) 22365, el. p. skaiste.sadonyte@telsiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180878299.
PRANEŠIMAS SPAUDAI


PATOBULINTA SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMA. SKATINIMUI SAVIVALDYBĖ ŠIEMET SKIRIA 68 900 EUR. KVIEČIAME PASINAUDOTI GALIMYBE GAUTI PARAMĄ

Telšių rajono savivaldybė, siekdama sudaryti palankias verslo ir kaimo plėtros, naujų darbo vietų kūrimo ir spartesnio rajono ekonomikos augimo sąlygas, patobulino Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatus. Juose išplėstas paramos gavėjų ir finansuojamų veiklų sąrašas, numatyti kiti verslo subjektams ir ūkininkams naudingi pakeitimai. Šiais metais verslui ir ūkininkams paremti skiriama 68,9 tūkst. eurų. Lėšų valdytojas – Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa siekiama gerinti ūkininkavimo ir verslo sąlygas Telšių rajono savivaldybėje, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtrą.
Pateikiame gyventojams pagrindinius minėtos programos kriterijus ir kviečiame aktyviai naudotis galimybe gauti finansinį paskatinimą.

Paramos gavėjai

Patobulintuose Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatuose išplėstas paramos gavėjų sąrašas – nuo šiol į paramą taip pat gali pretenduoti prekybos, pramonės ir amatų rūmai, įstaigos ir organizacijos, vienijančios Telšių rajono verslininkus ir (ar) verslo bendruomenės narius.
Į paramą, kaip ir anksčiau, taip pat gali pretenduoti:
 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;
 ūkininkai, nustatyta tvarka įregistravę ūkininko ūkį;
 žemės ūkio įmonės ir kooperatyvai;
 verslo asociacijos,
 žemės ūkio asociacijos.
Tikimasi, kad išplėstas paramos gavėjų sąrašas suteiks galimybę paremti daugiau fizinių ir juridinių asmenų, nei iki šiol.

Reikalavimai paramos gavėjams

Asmenys, pretenduojantys gauti paramą pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programą, privalo atitikti tam tikrus reikalavimus. Pirmasis – asmenys turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Telšių filiale ir veiklą vykdyti Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. Antrasis reikalavimas – asmenys privalo neturėti įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybiniam socialinio draudimo fondui bei Telšių rajono savivaldybės biudžetui (valstybinės žemės ir turto nuomos mokesčio).

Programos lėšų panaudojimas

Informuojame, kad patobulintuose Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatuose išplėstas iš programos lėšų finansuojamų veiklų sąrašas. Nuo šiol lėšos galės būti naudojamos ir verslo planų sukūrimo, kvalifikacijos kėlimo, programinės įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti; internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms kompensuoti; nekilnojamo turto nuomos išlaidoms kompensuoti bei smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, dalyvaujantiems pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programas, projektui iš dalies finansuoti. Iki šiol šios veiklos nebuvo finansuojamos.
Kaip ir anksčiau, taip ir dabar Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšos taip pat gali būti naudojamos:
1. palūkanoms už paskolas kompensuoti, iš jų:
 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir verslo asociacijoms – 50 proc. programos sąmatoje palūkanoms skirtų lėšų;
 ūkininkams, žemės ūkio įmonėms, kooperatyvams ir žemės ūkio asociacijoms – 50 proc. programos sąmatoje palūkanoms skirtų lėšų;
2. parodų, renginių, konferencijų ir seminarų organizavimo ir juose dalyvavimo, leidinių leidimo, internetinės svetainės, išlaidoms kompensuoti;
3. paramos gavėjų įregistravimo išlaidoms kompensuoti;
4. detaliųjų planų rengimo išlaidoms kompensuoti.
Kviečiame ir raginame smulkiojo ir vidutinio verslo bei ūkininkavimo atstovus vykdyti nurodytas veiklas ir gauti joms skiriamą finansavimą.

Programos lėšų administravimas
Pretendentus į minėtos programos lėšas informuojame apie finansavimo dydžius.
 Leidiniams leisti išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 150 Eur.
 Internetinių svetainių sukūrimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 150 Eur.
 Internetinių parduotuvių sukūrimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 400 Eur.
 Parodų, renginių, konferencijų ir seminarų, kuriuose įmonė pristato savo gaminamą produkciją ar teikiamas paslaugas, organizavimo (patalpų, įrangos nuomos, lektoriaus) ir juose dalyvavimo (transporto, patalpų, įrangos nuomos, dalyvio mokesčio) išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur.
 Verslo planų parengimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 200 Eur.
 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 150 Eur.
 Programinės įrangos įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300 Eur.
Pažymėtina, kad išlaidos kompensuojamos vieną kartą vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Paramai gauti reikalingi dokumentai

Paramos prašytojai, norėdami gauti paramą, Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijai privalo pateikti šiuos dokumentus:
 prašymą;
 trumpą priemonių aprašymą (jei tai paroda, renginys, konferencija, seminaras, ar kvalifikacijos kėlimo kursai, nurodyti pavadinimą, vietą, datą, pageidautina pridėti dalyvių sąrašų kopijas, nuotraukas ir pan.; jei tai leidinys, pateikti leidinio kopiją, nurodyti, kam jis naudojamas, platinamas; jei tai internetinė svetainė ar parduotuvė, prašyme nurodyti nuorodą);
 sąskaitos už gautą paslaugą kopiją;
 paslaugos apmokėjimo kopiją.
Komisijai pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos paramos prašytojo parašu ir antspaudu.

Šių metų Telšių rajono savivaldybės biudžete Smulkaus ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programai numatyti 80 tūkst. eurų. Paraiškos ir prašymai priimami iki einamųjų metų gruodžio 10 d. Vėliau gautos paraiškos ir prašymai Komisijoje svarstomi kitais metais. Patobulintuose nuostatuose numatyta, jog, likus nepanaudotų lėšų, poreikiui esant ir apsvarsčius Komisijoje, galima skirti lėšų kasmetinių renginių, kuriuos organizavo verslo ar ūkio atstovai, išlaidoms kompensuoti.

Raginame gyventojus pasinaudoti minėtos programos galimybėmis – kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administraciją (Žemaitės g. 14, Telšiai, prašymą užpildyti pas „vieno langelio“ principu gyventojus aptarnaujančią specialistę).Teisės ir administravimo skyriaus vyr. specialistė Skaistė Sadonytė,
Tel.: (8 444) 22365, 8675 62447, el. p. skaiste.sadonyte@telsiai.lt


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN