Pagal jaunų šeimų būsto programą regionuose naujuose namuose jau įsikūrė bemaž 30 Telšių rajono šeimų

Naujienos: Savivalda , 2020-01-03 19:57
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Telšių r.

Seimui priėmus Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, jaunos šeimos įgijo galimybę su valstybės subsidija regione įsigyti arba pasistatyti pirmą būstą.

2019 metais Telšių rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo 176 šeimų prašymus, išduotos 45 pažymos, patvirtinančios šeimų teisę į finansinę paramą.

27 šeimos jau gavo paramą iš banko ir pernai įsikūrė naujuose namuose.

Telšių rajono savivaldybė taip pat informuoja, kad Seimas patobulino Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, nuo vasario 1 dienos sudarydamas geresnes sąlygas jaunoms šeimoms apsirūpinti pirmuoju nuosavu būstu Lietuvos Respublikos regionų teritorijose.

Gyventojams primename, kad pretenduoti į valstybės paramą būsto kredito daliai gali šeima, kurioje abu sutuoktiniai arba vienas vaiką auginantis tėvas ar mama yra ne vyresni kaip 35 metų imtinai.

Jaunoms šeimoms taikomos šios subsidijos: neauginančioms vaikų – 15 proc.; auginančioms 1 vaiką – 20 proc.; auginančioms 2 vaikus – 25 proc.; auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc. Pavyzdys: jei tris vaikus auginanti jauna šeima perka 50 tūkst. eurų vertės būstą, ji įgyja teisę į 15 tūkst. eurų subsidiją. Jeigu priimamas teigiamas sprendimas skirti subsidiją, jauna šeima turi kreiptis į kredito įstaigą (banką ar kredito uniją) ir per 2 mėnesius sudaryti būsto kreditavimo sutartį.

Pavyzdys: jei tris vaikus auginanti jauna šeima perka 100 tūkst. eurų vertės būstą, jai valstybė skirs 30 tūkst. eurų (šeimai prireiks likusių 70 tūkstančių).

Pažymėtina tai, kad ši finansinė paskata gali būti panaudojama pradiniam įnašui.

Šeimos nariai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Pažymėtina, kad iki kreipimosi dienos šeimos nariai negali būti turėję bei kreipimosi ir pažymos išdavimo metu neturi Lietuvoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise registruoto būsto.

Dalis jaunų šeimų jau gyvena naujuose namuose

Pagal jaunų šeimų būsto programą regionuose 2019 metais Telšių rajono savivaldybė išnagrinėjo 176 jaunų šeimų prašymus dėl finansinės paskatos, įsigyjant pirmąjį būstą Telšių mieste ar rajone.

131 prašymas buvo atmestas. Pagrindinės priežastys: šeimos, pateikusios prašymą dėl paramos, privalo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje būti deklaravusios šeimos turtą už praėjusius kalendorinius metus, tačiau to nepadaro, šeimos prašyme nenurodo arba pateikia netikslų perkamo būsto arba planuojamo statyti būsto sklypo adresą.

Telšių rajono savivaldybė, išnagrinėjusi pateiktus prašymus, pernai išdavė 45 pažymas, patvirtinančias šeimų teisę į finansinę paramą. 27 pažymos patenkintos – šeimos jau gavo paramą iš banko ir įsikūrė naujuose namuose.

8 šeimoms, kurios buvo gavusios pažymas, kreditų nesuteikė bankai, dar dešimties pažymas gavusių šeimų kreditavimo klausimai šiuo metu svarstomi kredito įstaigose.

Telšių rajono šeimų, gavusių paramą, subsidijų dydis pasiskirstė taip:

15 proc. paramą gavo 9 šeimos;

20 proc. – 12 šeimų;

25 proc. – 4 šeimos;

Papildomą 5 proc. subsidiją gavo 2 šeimos (ši, papildoma subsidija teikiama, kai šeima, jau gavusi subsidijuojamą kreditą, susilaukia vaiko.)

Naujovės nuo šių metų vasario 1-osios

Nuo šių metų vasario 1 dienos įsigalioja pataisos: Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas papildytas nuostata, reglamentuojančia, kad tais atvejais, kai asmens nuosavybės teise turėtas ar asmeniui nuosavybės teise priklausantis būstas atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio 2 punkto b papunktyje nustatytus būsto požymius (t. y. naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų), jaunos šeimos taip pat įgyja teisę į įstatyme numatytą finansinę paskatą.

Priimtais pakeitimais nustatyta, kad tais atvejais, kai kreipiamasi dėl papildomos subsidijos gavimo (gimus dar vienam vaikui), finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikiama nesilaikant eiliškumo.

Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad jaunos šeimos galės keisti kredito davėją, kuris teikia kreditus Įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

Paramos gavimo tvarka

Primename, kad susiradusi būstą pirkimui arba sklypą statybai, jauna šeima turi deklaruoti turtą ir užpildyti prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai Telšių rajono savivaldybėje. Jei šeima atitinka kriterijus, jeigu yra lėšų, savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti. Su šia pažyma jauna šeima į pasirinktą kredito įstaigą turi kreiptis per 15 kalendorinių dienų. Sprendimą, ar suteikti kreditą, kredito įstaiga priima per 2 mėnesius, jei kreditas suteikiamas, pasirašoma kreditavimo sutartis, subsidiją kredito įstaigai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija perveda ne vėliau kaip per 4 mėnesius.

Suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkst. eurų.

Informacija norintiems statyti būstą

Jaunos šeimos, pretenduojančios į valstybės subsidiją ir norinčios statyti namą, privalo vadovautis tam tikrais reikalavimais. Vienas jų – namo statyba turėtų būti pradedama turint savų lėšų. Svarbu nepraleisti ir numatytų terminų: per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos suformavimo šeima turi susisiekti su kredito davėju, per 2 mėnesius įvyksta derybos, pasirašoma kredito sutartis. Atkreiptinas dėmesys, kad ketinamos įsigyti nuosavybės adresas gali būti keičiamas iki tol, kol savivaldybėje suformuojama pažyma, patvirtinanti jaunos šeimos teisę į subsidiją. Pakeitus adresą, eilė neprarandama.

Būsto statymo darbams galima samdyti rangovą arba atlikti darbus patiems, statybos turi būti baigtos su kredito davėju sutartu laiku, tačiau skirtingi kredito davėjai pirmenybę gali teikti namo statyboms sudarius rangos sutartį. Subsidija išmokama tik pabaigus namo statybas per sutartą su kredito davėju laikotarpį (įprastai 1-2 metus).

Kviečiame naudotis galimybe

Telšių rajono savivaldybė kviečia šeimas kreiptis dėl finansinės paskatos būstui įsigyti. Pagal programą lėšos skiriamos tiek vaikus auginančioms šeimoms, tiek atžalų dar neturintiems. Subsidija skiriama tiek pirkti būstą, tiek statyti, tad kviečiame naudotis šia galimybe – šiemet iš valstybės biudžeto planuojama skirti virš 10 mln. eurų jaunų šeimų finansinei paskatai.

Susiradusi būstą pirkimui arba sklypą statybai, jauna šeima turi deklaruoti turtą ir užpildyti prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai Telšių rajono savivaldybėje.

Telšių rajono savivaldybės kontaktai: Žemaitės g. 14, Telšiai, tel. nr. (8 444) 54761, el. p. info@telsiai.lt


Telšių rajono savivaldybės informacija
SKAISTĖ SADONYTĖ
El. p. skaiste.sadonyte@telsiai.lt
Tel.: (8 444) 22365


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN