Veisiejuose atidarytas renginių ciklas, skirtas supažindinti visuomenę su GIMK programa

Naujienos: Gyvenimo būdas , 2019-04-30 01:57
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Lazdijų r.

Balandžio pabaigoje Veisiejų miesto parke vykusiame renginyje „Veisiejai - mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ Tarnybos atestuoti asmenys pristatė Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos (toliau - GIMK programa) veiklą visuomenei taip atidarydami renginių, skirtų supažindinti visuomenę su GIMK programa, ciklą.Pasak Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ Tarnybos atestuotos darbuotojos Ramintos Mitrikevičienės, renginio metu susidomėjusiems Lazdijų rajono gyventojams buvo teikiama informacija, kur galima kreiptis globos (rūpybos) ar įvaikinimo klausimais. „Šventės metu visi besidomintys buvo supažindinti su GIMK programa, buvo viešinamas stendas „Vaiko globa - neįkainojama dovana“, dalijamos skrajutės, magnetukai, balionai,“ - sako specialistė R. Mitrikevičienė.GIMK programa - tai globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.Programą įgyvendinti turi teisę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys.Svarbiausias GIMK programos tikslas - tinkamai pasirengti be tėvų globos likusio vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui ar budinčio globotojo veiklai. Programa remiasi principu - viską pradėti nuo savęs. Asmenys, siekiantys tapti vaiko globėjais (rūpintojais), įtėviais ar budinčiais globotojais mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų, įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, tapti budinčiu globotoju, šeimynos steigėju/dalyviu ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.GIMK programos tikslai:1.Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, prižiūrėti Globos centro globojamą (rūpinamą) vaiką ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus:

* Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.

* Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas.

* Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas.

* Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius.

* Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.2.Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.3.Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.Programa padeda atskleisti asmens gebėjimus globoti ar įvaikinti vaiką, įsivertinti juos ir kartu pamatyti, kokiomis savybėmis asmuo gali didžiuotis ir kokios jo stipriosios pusės. Mokymų metu asmenys skatinami prisiminti vaikystę, patyrimą vienoje ar kitoje gyvenimo situacijoje, kad geriau suprastų save ir kitą. Mokytis iš savo patirties visada įdomu ir naudinga.Reikia daug laiko ir energijos, kad būtų priimtas galutinis teisingiausias sprendimas. Sąmoningas ir apgalvotas sprendimas gali apsaugoti vaikus nuo naujo išsiskyrimo su šeima, o globėjus (rūpintojus) ir įtėvius - nuo nesėkmių ir blogų patirčių.GIMK programa įgyvendinama globos centruose. Globos centrai, veikiantys visoje Lietuvoje, kiekvienoje savivaldybėje, privalo užtikrinti tęstines paslaugas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, taip pat intensyvią pagalbą krizių atvejais. Globos centrai teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas visiems, besidomintiems be tėvų globos likusių vaikų globa (rūpyba), įvaikinimu ir budinčių globotojų veikla.Tikimasi, kad GIMK programa leis pažvelgti į vaiką giliau, šiek tiek kitomis akimis pamatyti jo pasaulį, poreikius ir patirtį, taip pat visuomenės požiūris į mažuosius mūsų piliečius, į įvaikinimą ir globą (rūpybą) šeimoje taps brandesnis bei atsakingesnis.Pagarbiai

Eglė Juozėnaitė
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
komunikacijos specialistė


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN