Renginys Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje „Sąjūdžio kelias istorijos tėkmėje“, skirtas Sąjūdžio 35-mečiui paminėti

Naujienos: Švietimas , 2023-06-06 20:48
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Akmenės r.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus rašė: „Kas gali nemylėti Tėvynės? Neįsivaizduoju žmogaus, kuris nejaučia meilės savo gimtajai šaliai. Nes ji – tai jis pats, jo asmenybės šerdis.“

Viešojoje bibliotekoje įvyko renginys „Sąjūdžio kelias istorijos tėkmėje“, skirtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 35-mečiui paminėti. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo renginį lietuvių rašytojo, filosofo Vilhelmo Storostos – Vydūno mintimis apie Tėvynę, Lietuvą. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė paskaitė prasmingų rašytojų minčių apie Lietuvą.

Viešojoje bibliotekoje yra eksponuojama spaudinių, periodinių leidinių, archyvinė paroda „Nepriklausomybės atkūrimas nuo Sąjūdžio iki Kovo11“. Paroda susideda iš šešių dalių: „Sąjūdžio gimimas“, „Sąjūdžio rinkimai“, „Rinkimų komisijos medžiaga“, „Steigiamojo Sąjūdžio suvažiavimas“, „Sąjūdžio Lietuva“, „Sąjūdžio kelias istorijos tėkmėje“. Fotonuotraukų, archyvinės – istorinės medžiagos spaudinių parodai eksponuoti padovanojo politikas, fizikas, mokslų daktaras, Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos valstybės atstatymo signataras, Lietuvos visuomenės veikėjas Zigmas Vaišvila: „ 1990-02-24 d. rinkimai į XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR AT. Ventos rinkiminė apygarda Nr. 78, LNVA“, „ 1990-02-24 d. rinkimai XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR AT. Akmenės rinkiminė apygarda Nr. 79“, „1990-04-07 d. pakartotiniai rinkimai XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR AT. Akmenės rinkimų apygarda Nr.79“. Spaudinių parodoje publikuojama apie anapilin išėjusią Akmenės rajono merę, politikę, mokslų daktarę, Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės rajono pirmininkę Eugeniją Meškienę, apie ventiškius Donatą Kundrotą, Stanislovą Jokubauską, Klemą Intą, tremtinę, režisierę, poetę Stasę Niūniavaitę ir kt.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasidalijo prisiminimais apie Akmenės krašto šviesuolį, Akmenės rajono Garbės pilietį, žurnalistą, kraštotyrininką, krašto patriotą Leopoldą Rozgą. Atgimimo Sąjūdžio metu „Vienybės“ laikraštyje buvo publikuojami Leopoldo Rozgos straipsniai apie tautos siekius, apie kovos už Lietuvos Nepriklausomybę dalyvius, apie Akmenės kraštą. Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda ir kraštotyros skaitykloje knygų lentyna „Žurnalistas, kraštotyrininkas, Akmenės rajono Garbės pilietis Leopoldas Rozga (1945.11.15––2023.05.26)“. Renginio metu buvo pademonstruota ištrauka apie Leopoldą Rozgą iš Viešosios bibliotekos direktorės parengto filmo „Akmenės kraštas ir jo žmonės“, skirto Akmenės rajono įkūrimo 70-mečiui. Žurnalisto, Akmenės rajono Garbės piliečio Leopoldo Rozgos atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Renginyje dalyvavo ir prisiminimais apie Persitvarkymo Sąjūdį pasidalino Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Akmenės rajono skyriaus pirmininkas Viktoras Karpalovas. Gerbiamas Viktoras Karpalovas pasakojo apie Sausio 13-osios įvykius, vykimą į Vilnių, apie Atgimimo Sąjūdį, Sąjūdžio Baltijos kelią, apie Sąjūdžio dalyvius Akmenės krašte: P. Reklaitį, V. Reklaitį, S. Adomaitį, K. Intą, S. Žalneravičių, B. Puleikytę, A. Bačiulienę ir kt. Tylos minute buvo pagerbti anapilin išėję Sąjūdžio dalyviai Akmenės krašte.

Prisiminimais apie Persitvarkymo Sąjūdį Akmenės krašte, apie mitingo organizavimą dėl padangų deginimo, apie bendravimą su žymiais žmonėmis – Z. Vaišvila, S. Žalneravičiu, S. Niūniavaite, R. Ozolu, K. Inta, apie bendravimą su latviais, įsimintinus renginius Aucėje pasidalino Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvė Akmenės krašte Irena Vanagienė.

Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis Stanislovas Krištopaitis mintimis pasidalino, kas jį atvedė į Lietuvos Sąjūdį, apie savo šeimos istoriją, senelius, tėvus, pokario metus, apie Valstybės kariuomenę, Šaulių Sąjungos įkūrimą Akmenės rajone.

Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė paskaitė savo sukurtus eilėraščius, skirtus Lietuvos atgimimo šaukliui, rašytojui, istorikui Simonui Daukantui, keliautojui, poetui, fotografui Pauliui Normantui. Bibliotekininkė, poetė Aurelija Gerulskienė savo kūrybos eiles skyrė tėviškei, Lietuvai. Bibliotekininkė Kristina Urniežienė paskaitė Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkės, poetės, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatės Dalios Milukaitės-Buragienės eilėraštį - akrostichą, skirtą poetei, režisierei, Sąjūdžio dalyvei Stasei Niūniavaitei. Poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas Kęstutis Krencius renginio dalyviams padainavo dainas, skirtas Lietuvai: „Mano šalis“, „Tėviškėje“, „Mūsų istorija“ ir kt.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo renginio dalyviams už renginį, skirta Tėvynei, Lietuvai.

Dalios Markulienės nuotraukoje: poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas Kęstutis Krencius, Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Akmenės rajono skyriaus pirmininkas Viktoras Karpalovas, Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvė Akmenės krašte Irena Vanagienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Sąjūdžio dalyvis Stasys Krištopaitis, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė.


Zita Sinkevičienė

Viešosios bibliotekos direktorė
šaltinis: https://www.akmene.lt/renginys-akmenes-rajono-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-sajudzio-kelias-istorijos-tekmeje-skirtas-sajudzio-35-meciui-pamineti/5651


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN