Rašytojos Loretos Jastramskienės knygos pristatymas

Naujienos: Asmenybės , 2022-10-30 19:58
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Akmenės r.

Rašytojos, Juozo Tumo-Vaižganto literatūrinės premijos laureatės Loretos Jastramskienės mintimis apie knygą, skaitymą Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo literatūrinį renginį, supažindindama su rašytojos Loretos Jastramskienės biografija, kūryba. Loreta Jastramskienė – prozininkė, eseistė gimė Alytuje. 1986 m. baigė Vilniaus universitete žurnalistikos studijas. 1986–2009 m. dirbo regioninėje ir nacionalinėje žiniasklaidoje („Gimtosios žemės“, „Ukmergės dienos“, „Ukmergės žinių“, „Lietuvos aido“, „Lietuvos žinių“, „Valstiečių laikraščio“, žurnalo „Ieva“ korespondentė). Nuo 2009 m. dirba LR Seimo kanceliarijoje, bendradarbiauja kultūrinėje žiniasklaidoje, internetiniuose leidiniuose. Grožinės literatūros ir publicistiniai kūriniai publikuoti kultūros ir meno leidiniuose „Šiaurės Atėnai“, „Naujasis Dienovidis“, „Nemunas“, „Literatūra ir menas“, „Varpas“, „Palisadnik“ (Ukraina). Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2018 m. 2009 m. – Lietuvos žurnalistų sąjungos apdovanojimas: medalis „Už nuopelnus žurnalistikai“, 2011 m. – literatūros almanacho „Varpai“ prizininkė už prozą, 2018 m. – Juozo Tumo-Vaižganto premija už esė knygą „Bilietas į Grįžulo Ratus“. Loreta Jastramskienė – rašytoja, literatūrinės Juozo Tumo-Vaižganto premijos laureatė. Išleido šias knygas: „Vanduo nemoka kalbėti“, „Juokingos moters agapė“, novelių romaną „Įpėdiniai“, esė knygą „Bilietas į Grįžulo Ratus“, romaną „Visada, Tėve, bus Amerika“. Žmonių santykiai sudėtingose istorinėse aplinkybėse, išlikimo ir pasiaukojimo temos subtiliai atskleidžiamos jos kūryboje. „Visada, Tėve, bus Amerika“ – penktoji autorės knyga.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė kartu su bibliotekininke Kristina Urniežiene paskaitė ištraukas iš knygos „Visada, Tėve, bus Amerika“ apie tremtinių gyvenimą, Lietuvos senovinių kaimų sodybas, gamtos grožį.

Naujame Loretos Jastramskienės romane persipina meilė, kančia bei viltis Lietuvoje ir Sibire. Rašytoja L. Jastramskienė mintimis pasidalino apie knygos rašymą, šeimos istoriją. „Daugeliui Lietuvos gyventojų skaudžiai artimas pasakojimas apie sūnų, visą gyvenimą laukusį tėvo laiško iš Amerikos. „ Sukrečiantis, atveriantis sovietinės Lietuvos okupacijos 1940 m. pasekmes pasakojimas apie tremtį patyrusių žmonių kančias, potrauminio streso sindromą jų ir jų vaikų gyvenimuose. Autorė remiasi artimųjų patirtimis, autentiškais įvykiais, istoriniais faktais. Knygą išleido leidykla „Homo liber“. Romano veiksmas vyksta Lietuvoje ir Sibire. Sunkia širdies liga sergantis Liudvikas Kardelis supranta, kad gyventi liko nedaug. Atvežtas į ligoninę Vilniuje, jis mintimis nuklysta į vaikystę, pasakoja palatos kaimynui Valerijui apie savo išgyvenimus tremtyje. 1941-ųjų birželio 14-osios naktis, tremtis į Sibirą ir pabėgimas iš jo. Nors vienas po kito miršta tremtiniai, Liudvikas su motina Elena viliasi išlikti, nes žino, kad jo tėtis Simonas, išėjęs ginti Lietuvos, bus pasitraukęs į Ameriką ir jie būtinai kada nors susitiks. Skaidrus, ryškus ir skaudus pasakojimas skaitytojo nepaleidžia nuo pirmos iki paskutinės romano eilutės. „Romanas suteikia paguodą, nusiraminimą, kai aukoje pažadinama meilė. L. Jastramskienė remiasi artimųjų patirtimi, istorijos faktais, visa tai apjungia literatūrinė vaizduotė, gilus rašytojos žvilgsnis į žmogų atsivėrusiose istorijos bedugnėse“, – apie naująjį romaną atsiliepia estų rašytoja ir režisierė Imbi Paju, kuri daug metų savo knygose, filmuose nagrinėja sovietinės okupacijos ir diktatūros pasekmes tautų ir žmonių likimams. Sugrįžusių iš Sibiro ištremtų žmonių Lietuvoje anuomet niekas neatsiprašė, sovietų valdžią palaikantys dažnai juos įskųsdavo, tačiau daugelis tremtinių neprarado žmogiškosios stiprybės, perduodami ją savo vaikams. Mokslininkai, atlikę tyrimus ir paskelbę jų rezultatus, nurodo, kad nukentėjusių šeimų palikuonys pasižymi didesniu psichologiniu atsparumu, optimizmu ir viltingumu dėl ateities. Tai pagrindinės romano „Visada, Tėve, bus Amerika“ idėjos.

Rašytoja Loreta Jastramskienė ragino renginio dalyvius rašyti savo šeimos istoriją, tremtinių istoriją, tremtinių pasakojimus, prisiminimus. Kas neiškalbėta, reikia užrašyti. Autorei mintis rašyti knygą kilo prieš 30 metų. Autorė yra įrašiusi tremtinių pasakojimus. Rašytoja supažindino su knyga, kurioje kalbama apie tautų kultūra: prancūzų mokslininko Stefano Kurtua, knyga „Juodojo komunizmo jėga“ ir kt. Tai vienuoliktasis rašytojos L. Jastramskienės knygos pristatymas Lietuvos bibliotekose. Apie Lietuvos istoriją kalbėjo renginio svečias, rašytojas Vytautas Almanis.

Viešajai bibliotekai rašytoja Loreta Jastramskienė padovanojp šias knygas „Visada, Tėve, bus Amerika“, „Bilietas į Grįžulo Ratus“, „Juokingos moters agapė“. Viešojoje bibliotekoje buvo parengta spaudinių paroda „Rašytojos Loretos Jastramskienės kūryba“.

Literatūriniame renginyje dalyvavo Akmenės rajono tremtiniai. Renginio dalyviams lyrines dainas apie Lietuvą, gimtinę dainavo Akmenės rajono meno mokyklos Ventos skyriaus solistės Meilė Šliauterytė ir Austėja Rimkutė, vadovaujamos mokytojos Genovaitės Bučiuvienės. Akmenės rajono meno mokyklos dailės mokytoja, dailininkė Rita Almanis įteikė savo tapytą paveikslą gerbiamai rašytojai Loretai Jastramskienei. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo rašytojai Loretai Jastramskienei už knygos pristatymą, už prasmingas mintis apie Lietuvą, gimtinę, Tėvynę, istoriją įteikdama simbolinę išaustą tautinę juostelę ir savo sudarytą knygą „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“.

Kraštotyrininkas, Akmenės rajono Garbės pilietis Leopoldas Rozga yra išleidęs ir sudaręs knygą tremties tema apie Akmenės krašto tremtinius: Akmenės r. tremtinių ir politinių kalinių prisiminimų knygą „Žvarbieji vidurnakčiai“ (2005), kurią renginio metu prisiminė renginyje dalyvavę tremtiniai ir rajono bibliotekininkai.


Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė

šaltinis: https://akmene.lt/naujienos/rasytojos-loretos-jastramskienes-knygos-pristatymas/4861


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN