Jubiliejinė šv. Pranciškaus Asyžiečio savaitė Pranciškonų gimnazijoje (Kretinga)

Naujienos: Gyvenimo būdas , 2022-10-11 20:17
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Kretingos r.

„Daryk mažai dalykų, bet daryk juos gerai, paprasti džiaugsmai yra šventi“, - teigia šv. Pranciškus Asyžietis. Šių metų spalio pirmoji savaitė džiugi Pranciškonų gimnazijos bendruomenei – kasmetinius šv. Pranciškui Asyžiečiui skirtus renginius papuošė ir gimnazijos 90 jubiliejaus minėjimas. 1932 metais spalio 4 dieną šv. Pranciškaus šventės metu įvyko mūsų ugdymo įstaigos atidarymo iškilmės.

Spalio 3-7 dienos išsiskyrė renginių gausa gimnazijoje. Kiekvienas bendruomenės narys savo mažais darbeliais skleidė šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasią, sekė jo tikėjimo pavyzdžiu, gilinosi į gimnazijos istoriją, linkėjo jai ilgų klestėjimo metų, puošė klasių bei koridorių erdves.

Jubiliejinių renginių savaitę visa bendruomenė pradėjo ryto malda, skleidžiančia žinią, kad šv. Pranciškus Asyžietis gyvas mūsų širdyse ir kad didžiuojamės būdami šios Gimnazijos dalimi. Šv. Pranciškaus Asyžiečio dieną (spalio 4 d.) mokiniai ir mokytojai dalyvavo netradicinės ugdymo dienos veiklose: klasių valandėlių metu prisiminė gimnazijos istoriją, meninėse fotografijose atspindėjo džiaugsmingą jubiliejinę nuotaiką, kūrė maldos intencijas, kurios papildė atnašų gausą šv. Mišių metu. Iškilmingas šv. Mišias visai gimnazijos bendruomenei koncelebravo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras kun. Evaldas Darulis OFM, gimnazijos direktorius brolis Alvydas Virbalis OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas Paulius Saulius Bytautas OFM. Šią dieną iškilmingai buvo pašventintas ,,Gimnazijos 90-mečio kabinetas“, kurio sienas papuošė nauji stendai, menantys gimnazijos istoriją. Ypatinga nuotaika vyravo ir šv. Antano rūmų kiemelyje, kai buvo laiminami mokinių augintiniai, nes šv. Pranciškus Asyžietis – gyvūnų globėjas.

Ši savaitė džiugino netradicinėmis bei integruotomis pamokomis, kurių metu mokiniai inovatyviai žvelgė į šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą bei mokymą, dalyvavo protmūšiuose, sportinėje veikloje „PrancOlimpiada“, kūrė meninį projektą „Kūrinija šv. Pranciškaus akimis“, surengė kūrybinių darbų parodas „Šv. Pranciškaus širdy vietos randa visi“ bei „Vaikštantys portretai” ir kt.
Poezijos skaitymuose ,,Pasilikau tik dangų mėlyną…“ vyresnių klasių mokiniai skaitė brolių pranciškonų kūrybą (brolio Leonardo Andriekaus OFM, brolio Bernardo Belicko OFM, brolio Tomo Žymanto OFM, brolio Arūno Peškaičio eiles, gimnazijos įkūrėjo Augustino Dirvelės OFM pasakojimą apie kelionę į Asyžių). Pranciškoniškoji poezija išsiskiria savo poetinės pajautos gilumu, saviraiškos originalumu. Gimnazijos direktorius brolis Alvydas Virbalis ir provincijolas Evaldas Darulis skambindami gitaromis atliko ,,Saulės giesmę“. Poezijos skaitymų sakralumo nuotaika apgaubė visus dalyvavusius klausytojus renginyje.

Pranciškonų gimnazija puoselėja krikščioniškas tradicijas ir vykdo miesto įkūrėjo J. K. Chodkevičiaus nurodymą įkurti Kretingoje mokyklą, kur būtų mokoma ,,gerų mokslų, pamaldumo Dievui, ir gerų papročių, kad būtų naudos tiek vaikams, tiek miestui ir parama valstybei“.


Mokytojos Genovaitė Macienė ir Lina Odinienė


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN