Tradicinė Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventė

Naujienos: Švietimas , 2022-09-06 20:08
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Akmenės r.

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko tradicinė „Poezijos rudens“ šventė, kuri organizuojama nuo 1993 metų. Šventė pradėta lyrinėmis birbynių melodijomis ir renginio organizatorės ir vedėjos, Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkės Zitos Sinkevičienės skaitoma kraštiečio, poeto, Socialinių mokslų daktaro Povilo Kuprio eilėraščiu „Žodis ne akmuo“. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė šioje šventėje dalyvaujančius literatus, poetus, svečius: Dalią Milukaitę-Buragienę – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkę, poetę, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorę, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narį, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą, poetą Leonardą Pukiną, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narį, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą, poetą, dainuojamosios poezijos kūrėją, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narį, Kęstutį Krencių, Vlado Burago literatūrinės premijos laureatą, poetą, rašytoją, socialinių mokslų daktarą Povilą Kuprį, Akmenės rajono Garbės pilietę, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narę Julijaną Sejavičienę, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narę, poetę, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ pirmininkę, žemaičių kalbos puoselėtoją Adelę Daukantaitę, poetę, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narę Ireną Viršilienę, poetą, rašytoją, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narį Andrių Almanį, poetę, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ nares Rimą Almanienę, Aureliją Gerulskienę, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorę Romą Jonikienę, Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją, rašytoją, socialinių mokslų daktarą Darių Rekį, Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Janiną Rekašienę.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino renginio dalyvius su 2022 metais išleistomis naujomis knygomis: poetės Dalios Milukaitės-Buragienės akrostichų rinktine „Iš jausmo aukščiausio išaugus“, kuri įtraukta į Lietuvos literatūrinį rekordų knygą, poetės, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Gražinos Blinkinienės eilėraščių ir apybraižų knygą „Laiko begalinė upė“, poeto, rašytojo Povilo Kuprio pirmąją prozos knygą „Potyriai trys“, poeto, rašytojo Dariaus Rekio eilėraščių knygą „Sūrumas rėžio“, Janinos Rekašienės sudarytą trumposios prozos konkurso Lazdynų Pelėdai atminti 2017-2019 metų kūrinių rinktinę „Ūbavimai“, Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkės Zitos Sinkevičienės knygą „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“ IV dalį.

Viešojoje bibliotekoje parengta, tradicinė jau tapusi, kraštotyrinė spaudinių paroda „Poezija kraštotyros aruoduose“. Surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus iš kitų vietovių, kurie dažni svečiai bibliotekos literatūriniuose renginiuose. Kasmet kraštotyrinė medžiaga papildoma naujomis literatų knygomis, publikacijomis iš žiniasklaidos interneto puslapių, poetų dovanotomis knygomis, filmuotais šventės įrašais.

Spaudinių paroda parengta anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei. Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą. Uždegė žvakutę, padėjo gėlių. Nuo 2004 metų per tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrine premija yra apdovanotos poetės: Dalia Milukaitė-Buragienė (2004m.), Jovita Grakavinienė (2005m.),Valerija Lėgaudienė (2006m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007m.), Algimantas Kiminius (2009m.), Julija Almanis (2011m.), Vilhelmina Imbrienė (2013m.), Stanislovas Aukselis (2015m.), Juzefa Janušienė (2016m.), Vidas Morkūnas (2017m.), Aidas Jurašius (2018m.), Kęstutis Krencius (2019m.), Juozas Erlickas (2020m.), Vytautas Almanis (2021 m.).

Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė prisiminė apie savo išleistas knygas, skirtas poetams, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatams: „Literatūrinė rudens paletė“ Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004—2012 m. ir jų kūryba. Režisierės ir literatės S. Niūniavaitės 90-osioms gimimo metinėms paminėti)(2013 m.), 2017 metais išleista knyga „Literatūrinio „Poezijos rudens“ labirintuose“ (Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004–2016 m.), supažindino su išdėstyta šiuose knygose bibliografija, kūriniais ir paskaitė ištrauką iš poetės Stasės Niūniavaitės jaunystės eilėraščio „Prie Ventos krantų“.

Atsižvelgiant į Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinei premijai gauti nuostatus, literatūrinių kūrinių vertinimo komisijai buvo pateiktos paraiškos. Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatu tapo poetas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Povilas Kuprys. Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis įteikė poetui Povilui Kupriui Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštą už išleistas knygas, už profesionalią kūrybą, už Akmenės krašto garsinimą. Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą sveikino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Janina Rekašienė, Ventos miesto bibliotekos vadovė Roma Miltinienė, bibliotekininkė Virginija Varanavičienė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Apolinaras Nicius, mokytoja, visuomenininkė Rita Masiulienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, giminės, poetė Adelė Daukantaitė, poetas Andrius Almanis, poetė Rima Almanienė, poetė Irena Viršilienė ir kiti.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino su poeto, kraštiečio, socialinių mokslų daktaro Povilo Kuprio biografija ir kūryba. Pažinimui keletą faktų iš poeto Povilo Kuprio biografijos: „Gerbiamo kraštiečio Povilo gimtinė yra Klaišių kaimas. 1961 – 1967 metais mokėsi Ventos vidurinėje mokykloje,1977-1983 metais Povilas Kuprys dirbo Naujosios Akmenės tuometinės antrosios vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoju. Studijavo Vilniaus universiteto filologijos fakultete, edukologijos doktorantūrą Kauno Technologijos universitete, yra stažavęsis Jungtinėse Amerikos Valstijose, socialinių mokslų daktaras“. Poetas 2016 metais išleido pirmąją poezijos knygą „Pirmasis saulės spindulys“, 2019 m. - antrąją poezijos knygą „Medžiameldis“, 2021 metais prozos knygą „Potyriai trys“. Poeto kūryba buvo publikuojama Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“, respublikinėje haiku rinktinėje „Vėjų ašmenys“, „ Jaunimo gretose“ ir kitose literatūriniuose almanachuose. Poeto knygos išverstos į švedų, norvegų kalbas. Dvi autoriaus knygos buvo pristatytos Viešojoje bibliotekoje: poezijos knyga „Medžiameldis“ ir prozos knyga „Potyriai trys“. Viešojoje bibliotekoje įvykusio renginio metu poetas mintimis pasidalino apie knygas, jų rašymą: „Rašau matant vidinį džiaugsmą, mane rašymas gydo. Rašyme turi būti gėrio, džiaugsmo. Esu medžio, gamtos jėgų, grožio ir jos amžinumo garbintojas. Pirmiausia mano šventoji Ventos upė, Pavenčiai, mano lyra – pušis prie Ventos“. Poetas šiemet dalyvavo Akmenės kraštotyros klubo ir Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės parengtame projekte „Tarptautinio kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos nariais“, kur mokė projekto dalyvius kūrybinių paslapčių, raštingumo, minčių atskleidimo. Knygose poetas, rašytojas skaitytoją sudomina prasmingomis temomis, domėjimąsi pasauliu, Lietuvos istorija, literatūra, menu, gamta. Poeto eilėraščiai skirti Akmenės kraštui, gimtinei, upei Ventai. Poetui, rašytojui, kraštiečiui Povilui Kupriui skirta Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premiją už profesionalią kūrybą.

Poetas Augenijus Zabitis apie poeto, rašytojo Povilo Kuprio kūrybą parašė prasmingų minčių: „Gimtinės, Ventos motyvai – tarsi vertybinė paradigma platesnių erdvių panoramai. Čia ypač atsiskleidžia ir autoriaus intelektas, ir kūrybinė drąsa. Galbūt geriausias pavyzdys – eilėraštis „Metaldaikčiai“. Dėl praeities ir ateities. Poetui nesvetimi ir naujų formų ieškojimai. Akivaizdi pastaruoju laiku plintančio „slemo“ kultūros įtaka – kaip bandymas sudominti tuos žmones, kurie iki šiol poezija nesidomėjo. Poeto profesionalumą liudija skyriuje „Haiku mozaika“ natūraliai išlaikomi formalūs reikalavimai klasikiniam haiku (skiemenų santykis 5-7-5). Neįmanoma nesužavėti kukliai deklaruojamu misijos kilnumu: Išminties Ugnie Sudegink mūsų pyktį Šviesos suteiki“. Žurnalistės Renatos Valatkienės mintys apie poeto kūrybą: „Tai kas gi yra tas Povilas Kuprys? Tai laisvai mintis dėliojantis žmogus, puoselėjantis lietuvybę, puoselėjantis lietuvišką žodį, atviras naujiems ir gaiviems vėjams, mylintis savo šalį, savo gimtąjį kraštą, mylintis žmones ir savo kūryba gebantis suteikti intelektualinio bei emocinio peno“. Ištraukas iš poeto, rašytojo Povilo Kuprio knygų paskaitė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetė, žurnalistė Lilija Smalakienė, mokytoja Judita Bernotaitė. Mintimis apie poeto, rašytojo Povilo Kuprio kūrybą, apie Stasę Niūniavaitę, apie Povilo Kuprio tėvelį, šeimą pasidalino Akmenės rajono Garbės pilietė Julijana Sejavičienė.

Gerbiamiems renginio dalyviams, laureatui koncertavo Akmenės rajono meno mokyklos birbynininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojo Algio Gulbino, suteikdami džiugias akimirkas lyrinėmis birbynių melodijomis.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pakvietė penkioliktąjį Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą, kraštietį, poetą, rašytoją, socialinių mokslų daktarą Povilą Kuprį pristatyti savo kūrybą. Poetas paskaitė savo kūrybos eiles: „Tikiu“, „Venta tekėk į baltą Baltiją“, „Kai lyja“, „Prie Ventos krantų“, „Tu ne ruduo“, „Vietovardžiai“ ir kt.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė perskaitė sveikinimą poetei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narei, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narei, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatei Juzefai Janušienei 85-erių metų jubiliejaus proga poetės eilėraštį „Žydintis šerkšnas“. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė paskaitė poetės Aušros Astrauskienės eilėraštį „Aš šiandien sužydau“. Renginio metu Viešosios bibliotekos direktorė, Ventos miesto bibliotekos darbuotojos artėjančios jubiliejinės gimimo dienos proga pasveikino poetą, rašytoją, Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją, socialinių mokslų daktarą Darių Rekį. Savo kūrybos eiles „Poezijos rudens“ šventėje skaitė poetės ir poetai: Leonardas Pukinas, Dalia Milukaitė – Buragienė, Darius Rekis, Adelė Daukantaitė, Andrius Almanis, Rima Almanienė, Irena Viršilienė, Aurelija Gerulskienė, Zita Sinkevičienė, poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas Kęstutis Krencius.

Akmenės rajono Garbės pilietė Julija Sejavičienė renginio dalyvius supažindino su Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkės Zitos Sinkevičienės naujai išleista knyga - literatūriniu almanachu „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“. Knygos išleidimo proga Viešosios bibliotekos direktorę Zitą Sinkevičienę pasveikino Ventos miesto bibliotekos vadovė Roma Miltinienė, bibliotekininkė Virginija Varanavičienė, poetai. Viešosios bibliotekos direktorė padėkojo visiems už sveikinimus, už padovanotas kūrybos eiles, o skaitytojams už meilę poezijai, spausdintam žodžiui, pakviesdama skaitytojus į Viešosios bibliotekos renginius.


Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė,
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,
Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė

šaltinis: https://akmene.lt/naujienos/tradicine-akmenes-rajono-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-poezijos-rudens-svente/4641


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN