Savivaldybių valdomų įmonių grąža – mažiausia per pastaruosius 4 metus

Naujienos: Verslas , 2022-07-02 05:26
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com

Iš 239 savivaldybių valdomų įmonių (SVĮ) pernai pelningai dirbo 144 įmonės. Iš jų tik 36 įmonės savivaldybių biudžetus papildė dividendais ir pelno įmokomis. Tai rodo Valdymo koordinavimo centro skelbiami 2021 metų SVĮ rezultatai.
„Pastaruosius metus stebime progresą SVĮ valdysenoje, ypač kolegialių organų srityje. Galime pasidžiaugti, kad pernai buvo itin sustiprintos ir depolitizuotos SVĮ valdybos ir stebėtojų tarybos, kuriose jau 50 proc. sudaro nepriklausomi nariai.
Tenka apgailestauti, bet globalūs pokyčiai – visoje Europoje reikšmingai brangstantys energijos ištekliai bei užsitęsusi COVID-19 pandemija – neigiamai atsiliepė ir SVĮ finansiniams rezultatams. Tai itin stipriai buvo jaučiama šilumos tinklų ir viešojo transporto sektoriuose“, – pažymi Valdymo koordinavimo centro direktorius Vidas Danielius.
2021 metais bendrai SVĮ pardavimo pajamos augo 14,8 proc. iki 977 mln. eurų. Reikšmingiausią dalį SVĮ portfelio pajamų uždirbo šilumos tinklų sektoriaus įmonės, kurių pajamos siekė 407 mln. eurų. Tam įtakos turėjo dėl šaltos žiemos didesnis šilumos suvartojimas ir pabrangusi šilumos kaina. Viešojo transporto sektoriaus įmonės vis dar jautė COVID-19 padarinius, kurie atsispindėjo sumažėjusiose veiklos apimtyse, ir dar nepasiekė priešpandeminio lygio. Kituose SVĮ sektoriuose reikšmingų pokyčių neįvyko.
Bendrame SVĮ portfelyje 2021 metais yra skaičiuojamas 5,1 mln. eurų nuostolis, kai 2020 metais buvo uždirbta 28,7 mln. eurų pelno. Tam daugiausia įtakos turėjo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pasiektas 19 mln. eurų nuostolis, siejamas su ženkliai išaugusia gamtinių dujų kaina, kuri sudaro didžiąją dalį Įmonės šilumos kainos struktūroje. Taip pat prasčiau sekėsi: UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (-3,4 mln. eurų), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (-1,0 mln. eurų), UAB „Nemėžio komunalininkas (-1,0 mln. eurų), AB „Klaipėdos energija“ (-0,9 mln. eurų).
Bendrai SVĮ sektoriaus nuosavo kapitalo grąža buvo neigiama ir nuo 1,7 proc. krito iki -0,3 proc. Mažiausias nuosavo kapitalo grąžas turėjo viešojo transporto sektorius – -4,4 proc. bei šilumos tinklų sektorius – -3,7 proc. Vandentvarkos, RATC ir kitų SVĮ sektorių kapitalo grąžos buvo teigiamos.
Už 2021 metus SVĮ indėlis į savivaldybių biudžetus buvo mažiausias per 4 metus ir sudarė 6,1 mln. eurų. Dividendais ir pelno įmokomis daugiausiai savivaldybių biudžetus papildė šilumos tinklų sektoriaus įmonės – 5,3 mln. eurų.
2021 metų pabaigoje SVĮ portfelio apskaitinė turto vertė siekė 3,5 mlrd. eurų ir išaugo 3,8 proc., lyginant su 2020 metais. Daugiau nei pusę – 55 proc. – SVĮ portfelio turto vertės priklauso Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio savivaldybėms.
Iš viso 2021 metais Lietuvos savivaldybės valdė 239 įmones, kuriose dirbo beveik 21 tūkst. darbuotojų.
Apie Valdymo koordinavimo centrą

Valdymo koordinavimo centras yra Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų VVĮ valdymą. Centro vykdomos funkcijos apima platų VVĮ veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų valdybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių ataskaitų rengimą ir VVĮ veiklos viešinimą, pagalbą formuojant VVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gerosios valdysenos diegimo klausimais. Taip pat Valdymo koordinavimo centras stebi ir analizuoja bei reguliariai rengia apibendrintąsias SVĮ veiklos ataskaitas.
Valdymo koordinavimo centras atstovauja Lietuvai EBPO Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupėje.

Daugiau informacijos:

Vidas Danielius
Valdymo koordinavimo centro direktorius
Mob. tel.: +370 620 73679
vidas.danielius@governance.lt


Nuotr. Vilniaus šilumos tinklai


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN