Literatūrinis renginys „Rašytojo, istoriko Simono Daukanto idėjų tęstinumas“ (Akmenės r.)

Naujienos: Savivalda , 2022-05-04 21:46
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Akmenės r.

Literatūrinis renginys „Rašytojo, istoriko Simono Daukanto idėjų tęstinumas“ su Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubo pirmininku, poetu Gintautu Černeckiu

Lietuvių rašytojo, istoriko eilėmis apie lietuvių kalbą Viešosios bibliotekos direktorė, šio renginio organizatorė Zita Sinkevičienė pradėjo renginį, skirtą artėjančiai Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, Lietuvos Nacionalinei bibliotekų savaitei, kurios šūkis „Tvari biblioteka“.

Renginyje dalyvavo Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubo pirmininkas, poetas G Černeckis. Viešosios bibliotekos direktorė supažindino su ilgamečio bibliofilų klubo vadovo kūrybine veikla. G. Černeckis redaguoja pirmąjį Lietuvoje bibliofilų laikraštį „Žemaičių bibliofilas“(išleista 10 n r.). Nuo 1996 m. laikraštyje „Plungė“ rengė „Bibliofilų puslapį“, kurį rėmė Spaudos, Radijo ir Televizijos rėmimo fondas (išleisti 122 psl.). Publikavo per šimtą straipsnių bibliofilijos ir knygos kultūros temomis respublikiniuose žurnaluose bei rajoniniuose laikraščiuose: „Knygotyra“, „Metai“ „Knygnešys“, „Tarp knygų“, „Lietuva ir Čekija“ „Žemaičių žemė“, „Aitvarai“, „Žemaičių bibliofilas“ , „Plungė“ „Žemaičių saulutė“, „Žemaitis“ ir kt.

Poetas išleido keturis lakonikų rinkinius. Pirmoji autoriaus lakonikų knyga „Knygos pakeleivio užrašai“ (2001).Antroji - „Slaptakeliai, slaptavietės, slaptaknygės“ (Kaunas, 2004) su Gražinos Didelytės ofortais. Trečioji – „Lakonikos“ ( 2012) yra ir bibliofilinis leidinys, nes tikslingai skirtas žinovams. Ketvirtoji - „Saulės gėlės sėklos“ ( 2021) Lakonikos terminas yra paties autoriaus sugalvotas. Lakonika , anot autoriaus, yra minties kūryba, glaudžianti sielos potyrį į eilėraščio eilutę. Tai toks mąstymo ir kalbėjimo būdas, kurio svarbiausios žymės – glaustumas ir minties pakylėjimas į transcendentines sritis.

Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė ir bibliotekininkė Kristina Urniežienė paskaitė lakonikų iš poeto knygos „Saulės gėlės sėklos“.

Renginyje dalyvavo Akmenės gimnazijos mokytoja metodininkė Rita Ringienė, kuri skaitė pranešimą tema: „Simono Daukanto padėkos plokštės“. R. Ringienė yra parengusi kraštotyros darbų: ,,Kruopių apylinkės kaimų toponimai ir mikrotoponimai“ (1986), ,,Akmenės mokyklos mokinių ir mokytojų pravardės“ (1997, 2007), ,,Akmenės senųjų kapinių epitafijos“ (2002), ,,Akmenės gyventojų vardai ir pavardės“ (2002),,Barvydžių mokyklos istorijos fragmentai“ (2004), ,,Akmenės mokytojai tremtiniai“ (2008), ,,Akmenės gimnazijos istorijos fragmentai“ (2012), ,,Akmenės žydų kapinių antkapiniai įrašai, jų vertimas į lietuvių kalbą“ (2014), ,,Mokytojo Vlado Rimkevičiaus laiškų archyvas.“ (2015). Pranešėja nušvietė rašytojo, istoriko Simono Daukanto gyvenimo kelią nuo jo tėvų iki paties rašytojo Simono Daukanto prasmingų gyvenimo įvykių, knygų leidybos. Svarbiausi Simono Daukanto darbai - „Istorija žemaitiška“, „Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių“, „Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje“. S. Daukantas pats ir su pusšimčiu talkininkų rinko lietuvių tautosaką, parengė spaudai rinkinius „Dainės žemaičių“, „Pasakos masių“, parašė Lietuvių-lotynų ir Lenkų-lietuvių kalbų žodynus, vadovėlius „Prasma lotynų kalbos“, „Abėcėlė lietuvių, kalnėnų ir žemaičių kalbos“, išvertė iš lotynų kalbos Fedro pasakėčias.

Viešojoje bibliotekoje parengta Anapilin išėjusio bibliofilo Igno Valančiaus surinktų knygų, publikacijų paroda „Senos knygos – bičiulės“, skirta artėjančiai Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.

Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė mintimis pasidalijo apie kraštotyrininko, Akmenės rajono Garbės piliečio Leopoldo Rozgos parengtus kraštotyrinius darbus, apie jo indėlį įkuriant Simono Daukanto memorialinį muziejų.

Simono Daukanto bibliofilų klubo pirmininkas G. Černeckis parengė pranešimą tema: „Rašytojo, istoriko Simono Daukanto idėjų tęstinumas Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubo veikloje ir Akmenės šviesuoliai Žemaičių bibliofilų sąjūdyje. Pranešėjas supažindino renginio dalyvius su plungiškių bibliofilų klubo, kaip knygos kultūros centro Žemaičiuose raida, knygių periodiniu „Bibliofilų puslapiu“ laikraštyje „Plungė‘, leidžiamu pirmuoju ir vieninteliu Lietuvoje bibliofiliniu laikraščiu „Žemaičių bibliofilas“, metraščiais, konferencijų „Žemaičių knyga“ pranešimais, žygiais pėsčiomis ir dviračiais S. Daukanto ir M. Valančiaus keliais su knyga kuprinėje, knygų skaitymo konkursais, viktorinomis bei kitomis bibliofilų veiklos formomis. Skaitant įrašų-susitikimų knygą radome rašytojo Vytauto Almanio įrašą 1986.10.25 „Kurkite „Baltųjų vandenų šalį“ savyje ir busite laimingi“. Klubo pirmininkas mintimis pasidalino apie klubo narius, apie 38 - tus metus veikiantį Simono Daukanto bibliofilų klubą, kuris, įsikūręs 1984 metais, pasiryžo stovėti lietuviško spausdinto žodžio sargyboje. Apie S. Daukantą, kuris dėjo lietuvybei pamatus. Apie Tradicijos tęstinumo svarbą ir dvasinio tobulėjimo programą. Atsakė į skaitytojų klausimus, kaip sukurti ir tvarkyti asmenines bibliotekas, kaip suburti knygos mėgėjus , kuriems svarbi savišvieta, saviugda ir savikūra. Kalbėta ir apie platesnį akmeniškių knygių įsitraukimą į Žemaičių bibliofilų sąjūdį.. Apie aktyvius bibliofilų sąjūdžio dalyvius A.A. Igną Valantį, Simono Daukanto muziejaus vadovę, bibliofilų klubo Garbės narę Danutę Veisienę, mokytoją Ritą Ringienę. Renginio pabaigoje bibliofilas ir poetas padovanojo Viešajai bibliotekai klubo ir savo išleistų knygų bei laikraščių „Žemaičių bibliofilas‘.

Renginyje dalyvavo Simono Daukanto bibliofilų klubo tarybos nariai Aistė ir Mindaugas Talijūnai. A. Talijūnienė mintimis pasidalijo apie lietuvybę, dvasinį tobulėjimą per knygą , tęstinę klubo veiklą.

Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė pasveikino skaitytojus, svečius su artėjančia Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena lietuvių rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto žodžiais ir paskaitydama poetės Dalios Milukaitės eilėraštį apie S. Daukantą iš savo parengtos knygos „Rašau Simonui Daukantui“.

Birbynės primena Lietuvos senovę, S. Daukanto apdainuotus girias ir miškus. Renginyje koncertavo Akmenės rajono meno mokyklos birbynininkų ansamblis, vadovaujamas Algio Gulbino, kanklininkė Irena Žalimienė, mokytojas Valdas Bogavičius ir kiti. Renginio dalyvius sužavėjo nuostabi birbynių ir kanklių muzika.

Viešosios bibliotekos direktorė pakvietė renginio dalyvius į eksponuojamą dailininkės Ritos Almanis tapybos darbų parodą „Ėjimas spalvomis“.

Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė padėkojo G. Černeckiui už prasningą pokalbį apie bičiulystę su knyga, už pagarbą lietuviškam spausdintam žodžiui, įteikdama simbolinę žvakutę, kuri neštų Simono Daukanto šviesą per Lietuvą. Akmenės rajono tarybos narė Jolanta Januitienė padėkojo plungiškiams knygiams už jų skleidžiamą šviesą ir naudingą visuomeninę veiklą. Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė padovanojo knygų gerbiamiems svečiams.

Zita Sinkevičienė

Viešosios bibliotekos direktorė
šaltinis: https://akmene.lt/naujienos/literaturinis-renginys-rasytojo-istoriko-simono-daukanto-ideju-testinumas/4255


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN