Lietuvos policijos mokyklos viršininkas R. Šimulevičius: padėsime pareigūnams rasti tinkamiausią karjeros kelią

Naujienos: Gyvenimo būdas , 2022-02-08 21:51
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com

Lietuvos policijos mokyklos viršininkas R. Šimulevičius: padėsime pareigūnams rasti tinkamiausią karjeros kelią

Vasario pradžioje sukako 100 dienų, kai Lietuvos policijos mokyklos (toliau – mokykla) viršininko pareigas pradėjo eiti Robertas Šimulevičius. Naujasis vadovas užsibrėžęs sustiprinti mokyklos akademinį potencialą, įgyvendinti tęstinį modulinį mokymą, stiprinti mokyklos karjeros planavimo ir kvalifikacijos tobulinimo kompetencijas, padedančias policijos pareigūnams susikurti karjeros kelią. Be to, siekiama, kad toliau būtų tęsiami mokyklos infrastruktūros atnaujinimo darbai: statoma nauja šaudykla, modernūs taktikos ir ekstremalių situacijų poligonai, kuriamos sportinių įgūdžių tobulinimui skirtos aplinkos.

Kolektyvas – brandus ir motyvuotas


Kalbėdamas apie tai, kokie pirmieji darbai padaryti ir su kokiais sunkumais susidūrė per šiuos tris mėnesius, įstaigos vadovas atviras: „Pirmosios 100 dienų prabėgo labai greitai. Bet svarbiausia, kad per šį laiką pavyko susipažinti su visu dideliu mokyklos kolektyvu. Dėkoju visiems, kad mane priėmė pozityviai kaip bendruomenės narį. Kolektyvas išties brandus, žmonės yra motyvuoti, mėgsta savo darbą, yra savo srities profesionalai.“ Per pirmuosius mėnesius naujasis vadovas spėjo ne tik susipažinti su kolektyvu, bet ir su mokyklos struktūra, vykdomais procesais, įžvelgti sunkumus, apsibrėžti komunikacijos gaires, išsikelti tikslus ir uždavinius.


Tikslas – sukurti motyvuojančią darbo aplinką

Vienas iš R. Šimulevičiaus tikslų – sukurti mokykloje motyvuojančią darbo aplinką, kuri skatintų darbuotojų komandinį darbą, o įstaiga taptų kompetentingų žmonių traukos centru. Darbuotojų motyvacija suprantama plačiąja prasme: nuo darbo aplinkos ir aprūpinimo, komunikacijos iki galimybių save realizuoti ir pripažinimo. „Norisi sukurti tokią aplinką, kuri būtų orientuota į tarpusavio pagalbą. Tokioje aplinkoje kolektyvas tampa stiprus“, – pabrėžia vadovas.
Siekiama sudaryti sąlygas darbuotojams aktyviai dalyvauti tarptautinėje veikloje, užtikrinti profesinį augimą, tobulėti plečiant žinias ne tik atliekant priskirtas funkcijas, bet ir kitose asmeninio augimo srityse, skatinti neformalų bendravimą. „Inicijuosiu reguliarius susitikimus su kolektyvu, bus pristatomos mokyklos aktualijos, kryptys, tikslai ir rizika“, – apie komunikaciją ir grįžtamąjį ryšį kalba R. Šimulevičius.


Naujovė šiemet – bendrosios studijos su universitetu

Pasako vadovo, yra didelių ateities planų ir ambicijų, susijusių su mokyklos plėtra. Kol kas dar nepriimti sprendimai, ar bus įgyvendinta kolegijos koncepcija, kokioms įstaigoms bus pavaldi mokykla, tačiau pirmieji žingsniai vizijų įgyvendinimo link jau yra žengti. Vienas iš R. Šimulevičiaus šiemet užsibrėžtų įgyvendinti tikslų – bendrosios ištęstinės studijos su Mykolo Romerio universitetu.

„Jau šį rugsėjį bus priimta pirmoji grupė, orientuota į ilgalaikį ugdymą įgyjant aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Į šią programą įstoję asmenys vienerius metus mokysis Mokykloje pagal Pirminio profesinio mokymo programą. Sėkmingai baigę Mokyklą, įgiję policijos pareigūno profesiją toliau tęs 2,5 metų studijas Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijoje. Mokykloje baigtos studijos bus užskaitytos kaip pirmo kurso studijos universitete, o pabaigę studijas pareigūnai įgis universitetinį aukštąjį išsilavinimą, jiems bus įteikti bakalauro diplomai.
Tikimasi, kad šis mokymosi modelis sudomins asmenis, siekiančius karjeros vidurinėje grandyje, – tyrėjus, padalinių vadovus ir kitus“, – apie šį išskirtinį projektą pasakoja mokyklos viršininkas.


Karjeros galimybės policijos sistemoje – labai plačios

Mokykla yra svarbi pareigūnams, siekiantiems karjeros. Čia nuolat vyksta kvalifikacijos tobulinimo renginiai, mokymai pagal kompetencijas. „Ateinantiems metams užsibrėžėme ambicingą tikslą – parengti ir vykdyti aiškią ir nuoseklią Modulinio mokymo programą pagal kompetencijas, kurios yra priskiriamos konkrečiai policijos sistemos darbuotojo pareigybei. Tai padės aiškiai ir struktūrizuotai planuotis karjerą policijos sistemoje“, – esminius kryptinio ugdymo koncepcijos principus pristatė R. Šimulevičius.

Rengiamasi sudaryti paletę mokymų, kuri būtų susieta su karjeros planavimu. Policijos sistemos darbuotojas žinos, pagal kuriuos modulius turi patobulinti žinias, kokių asmeninių ir dalykinių savybių jam reikia, kad galėtų pretenduoti užimti tam tikras pareigas. „Mokykla atliks karjeros plėtotės policijos sistemoje funkciją, padės darbuotojui pasirinkti tinkamą kryptį iš plataus policijos veiklos spektro. Pagal kompetencijas, asmenines savybes padėsime surasti kelią ir pasiūlysime mokymus pagal Modulinio mokymo programas. Suprasdami žmogaus prigimtį ir motyvaciją, kreipsime dėmesį ne į rutininį darbą, bet į savęs realizaciją, padėsime žengti tinkamus karjeros žingsnius“, – tolesnėmis vizijomis dalijasi viršininkas.


Vadovas – padedantis priimti sprendimus

Kalbėdamas apie savo vadovavimo stilių ir poziciją organizacijoje, R. Šimulevičius akcentuoja, kad vadovas visų pirma yra lyderis, padedantis priimti sprendimus, bet nėra sprendimų priėmėjas. Jis stengiasi įgalinti žmones veikti, iškelti bendrus tikslus, įkvėpti ir įtikinti komandą išvien tų tikslų siekti.

„Dar kartą dėkoju brandžiam kolektyvui, gebančiam priimti naujus žmones. Kviečiu turėti iniciatyvinės drąsos ir nebijoti išsakyti savo nuomonės. Atvirai bendraudami ir dirbdami komandoje žmonės gali pasiekti gerokai didesnių rezultatų“, – drąsiai žengti pirmyn kviečia R. Šimulevičius.


Jei paroje atsirastų papildoma valanda

„Pirmosios 100 dienų einant naujas pareigas buvo labai intensyvios“, – pripažįsta R. Šimulevičius ir priduria, kad per šį laikotarpį pasigedo laisvo laiko savišvietai. Paklaustas, kaip praleistų laiką, jeigu atsirastų viena papildoma valanda per parą, vadovas neabejoja, kad ją skirtų knygai. „Laisvalaikį skiriu pažinimui plačiąja prasme: kelionėms su šeima, skaitymui, savišvietai. Bet jeigu kalbame tik apie vieną papildomą valandą – vienareikšmiškai ją skirčiau knygai. Manau, geriausiai mano įsitikinimus šiame kontekste atspindi Alberto Einšteino frazė: „Diena be mokslo – prarasta diena.“ Baisiausia, kai žmogus sustabarėja, pasineria į rutiną ir praranda norą toliau pažinti“, – įsitikinęs mokyklos vadovas.


Linkėjimas būsimiesiems kursantams: viskas pasiekiama!

Būsimiems kursantams viršininkas primena, kad nepasiekiamų dalykų nėra. „Atminkite, kad visos kelionės prasideda nuo pirmo žingsnio. Vizualizuokite savyje čia ir dabar, kuo norite būti, ir šio tikslo siekite. Nepaleiskite savo svajonės ir neleiskite jos užgožti antraeiliams dalykams. Gyvenkite vedami pašaukimo ir noro, nebijokite keistis. Mes, Lietuvos policijos mokykla, esame tam, kad padėtume jums rasti tinkamą karjeros kelią.“


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN