Teisingos pertvarkos fondas: galimybės įsisavinti lėšas

Naujienos: Savivalda , 2021-12-08 14:34
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Mažeikių r.

Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) iniciatyva organizuotas Ekonomikos ir inovacijų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų pasitarimas su rajono ir Telšių regiono atstovais Teisingos pertvarkos fondo (toliau – TPF) klausimais. Pasitarimo dalyviai pristatė savo pozicijas ir pasirengimą įsisavinti galimas TPF lėšas.

Pasitarime dalyvavo Savivaldybės, Užimtumo tarnybos Mažeikių skyriaus, Šiaulių darbo rinkos mokymo centro, AB „ORLEN Lietuva“, Mažeikių politechnikos mokyklos atstovai.

Pasitarimo tikslas – stiprinti profesinio mokymo programas ir specialistų ruošimą profesinio ruošimo įstaigose Telšių regione, siekiant sudaryti sąlygas specialistų rengimui tenkinant regiono įmonių poreikius.

Pristatyta Politechnikos mokyklos esama situacija, akcentuotas pasirengimas tobulinti mokymo bazę, programas, įgalinančias ruošti persitvarkančioms įmonėms reikalingus specialistus. Išklausyti pasitarimo dalyvių lūkesčiai, aptartos Užimtumo tarnybos Mažeikių skyriaus, Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padalinio galimybės tenkinti besikeičiančios darbo rinkos poreikius.

Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius pažymėjo investicijos į Politechnikos mokyklos turimos bazės tobulinimą prasmingumą, nes būtų tenkinamas AB „ORLEN Lietuva“ bei kitų regiono stambiųjų įmonių darbuotojų poreikis.

Atkreiptas dėmesys į profesinio rengimo įstaigų, verslo įmonių, Užimtumo tarnybos, Šiaulių darbo rinkos mokymo centro bendradarbiavimą, organizuojant Teisingos pertvarkos mechanizmo pertvarkoje dalyvaujančių įmonių Šiaurės Lietuvoje darbuotojų poreikių tenkinimą. Akcentuota Savivaldybės vaidmens svarba vystant mokymo infrastruktūrą, užtikrinančią ateities specialistų poreikius rajone ir regione. Pastebėta ankstyvo karjeros planavimo būtinybė, perspektyvos numatymas, racionalaus lėšų paskirstymo svarba.

Teisingos pertvarkos fondas yra vienas iš Teisingos pertvarkos mechanizmo, skirto perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, elementų.
TPF tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius darbuotojus. TPF remiamais veiksmais bus tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos poveikio mažinimo finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą bei švelninant neigiamą poveikį užimtumui.


Ryšių su visuomene skyrius
šaltinis:https://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/naujienos/teisingos-pertvarkos-fondas-galimyb%C4%97s-%C4%AFsisavinti-l%C4%97%C5%A1as/


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN