Tarptautinis projektas „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“

Naujienos: Švietimas , 2021-07-22 20:06
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Akmenės r.

etuvių rašytojas, klasikas, kunigas kanauninkas, visuomenės veikėjas, Lietuvai pagražinti draugijos įkūrėjas Juozas Tumas Vaižgantas apie knygas rašė: „Jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok jo taurių knygų puslapiuose“. Šiais rašytojo žodžiais Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, projekto sudarytoja pristatė projektą, supažindino su projekto dalyviais, jų kūryba.

Svarbią vietą Akmenės kraštotyros klubo ir Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos gyvenime vaidina vietinių rajono rašytojų, poetų kūryba, jų knygų pristatymai, susitikimai su literatais, klubo nariai iš kitų rajonų, profesionaliais rašytojais. Projekto vadovas Akmenės kraštotyros klubo pirmininkas Antanas Gabalis, projekto vykdytoja ir sudarytoja Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

Kūrybinio rašymo „Vasaros akademijoje“ dalyvavo Akmenės krašto literatai, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai, Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojai, savo kūrybą – eiles gimtinei, tėviškei, gamtai, rašytojams, istorikams, žymiems žmonėms – skyrė Akmenės vardo 510-osioms metinėms paminėti.

Įgyvendinus tęstinį projektą ruošiamasi išleisti kūrybos literatūrinį-bibliografinį metraštį „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“ II dalį.

Šio projekto partneriai: Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“, Vadakstes biblioteka (Latvijos Respublika), Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla.

Projekto rėmėjas – Akmenės rajono savivaldybė.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis pasveikino projekto dalyvius, padėkojo už tęstinį projektą projekto sudarytojai ir vykdytojai Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė. Viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narei, Zitai Sinkevičienei įteikė Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos literatūrinio konkurso, skirto poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms jubiliejinį „Brandaus intelekto švyturio“ vardinį medalį už literatūrinę, bibliografinę apžvalgą „Vytautas Mačernis – dvidešimtojo amžiaus filosofinės lyrikos poetas, literatūros klasikas – naujosios lietuvių poezijos pradininkas“. Ši literatūrinė apžvalga publikuojama Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos išleistame tarptautiniame kūrybos almanache „Apnuogintos širdies vizijos“, skirtame poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Šio almanacho redaktorė poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė poetė Dalia Milukaitė – Buragienė, idėjos autorė – aktorė Virginija Kochanskytė.

Projekto dalyvius pasveikino Naujosios Akmenės Šventosios dvasios atsiuntimo bažnyčios klebonas, dekanas Olijandas Jurevičius, palinkėdamas projekto dalyviams kūrybinių sėkmių.

Projekto dalyviams, svečiams koncertavo Akmenės rajono meno mokyklos kanklininkų ansamblis vadovaujamas mokytojos Loretos Rimkuvienės.

Projekto dalyviai buvo mokomi kūrybinio raštingumo, dalyvavo kūrybiniuose edukaciniuose užsiėmimuose, išklausė pažintinius pranešimus apie unikalius Lietuvos kultūros paminklus, dalyvavo poezijos terapijoje, bibliodramoje, sensoriniuose skaitymuose, miško terapijoje, edukaciniuose rašymuose gamtoje, netradicinėse erdvėse, klausėsi literatūrinių, bibliografinių apžvalgų ir t.t. Įgytos žinios bus pritaikytos darbinėje veikloje, kūryboje, padės negalią turintiems žmonėms integruotis visuomenėje per knygas, spausdintą žodį, sensorinius skaitymus.

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė skaitė pranešimą tema „Akių ir žvilgsnių įvaizdžiai mano poezijoje ir jų gydomoji galia“. Autorė yra išleidusi dvi knygas Brailio raštu, keturias garsines knygas. Tai parodo poetės atjautą negalią turinčiam žmogui. Skaitymai, kūryba, tikėjimas, viltis, laimė, meilė – šios temos atsispindi poetės Dalios Milukaitės-Buragienės eilėraščiuose.

Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos švietimo padalinio vadovė Jūratė Triaušienė skaitė pranešimą parengtą kartu su mokyklos direktorę Birutę Jakaitienę, tema „Kūrybingas mokytojas, tinkamos ugdymo erdvės – organizuoto ugdymo sėkmė dirbant su specialių poreikių vaikais“. J. Triaušienė supažindino su Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos veiklomis, renginiais, interaktyviomis veiklomis, projektais. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos direktorei Birutei Jakaitienei ir pranešėjai J. Triaušienei už bendradarbiavimą, dalyvavimą projekte.

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, Klaipėdos universiteto docentas, kunigas dr. Saulius Stumbra skaitė pranešimą tema: „Liaudiškojo pamaldumo (giedojimo) tradicija – unikalus kultūros paminklas“. Klaipėdos universitete 2014 metais apgynė disertaciją „Katalikiškojo religingumo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo praktikoms“. Išleista knyga apie Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, skirta šios aukštosios mokyklos atkūrimo 30-mečiui. Knygos idėjos autorius – rektorius, kunigas Saulius Stumbra, sudarytoja – istorikė Elvyra Spudytė. Rektorius, docentas, kunigas Saulius Stumbra skaitydamas savo pranešimą, supažindino su seniausia lietuviška giesme, su Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimais, giesmėmis. „Giesmės – gyvas tautos paminklas, kurio neturime pamiršti“ – kalbėjo Saulius Stumbra. Rektorius kalbėjo apie maldaknyges, pamaldumą, kuris atėjo iš šeimos senelių, tėvų tradicijos, apie giedojimų tradicijas, Advento, Gavėnios metą, apie filosofą Antaną Maceiną, apie giesmių melodijas, kurios liaudies sukurtos kaip dainos ar giesmės, apie rarotus, giesmes šventiesiems, Šermenų kultūrą, kuri persmelkta apgiedojimo, atsisveikinimo, apie maldos kultūrą. „Šermenys turi būti pradėtos su giesmėmis ir malda, procesiniai kalnai – kalnų giedojimo melodijos“ – pasakojo Saulius Stumbra. Rektorius palinkėjo išsaugoti unikalų kultūros paminklą – giesmę. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo rektoriui Sauliui Stumbrai už prasmingą pranešimą, Naujosios Akmenės Šventosios dvasios atsiuntimo bažnyčios klebonui, dekanui Olijandui Jurevičiui už bendradarbiavimą projekte.

Rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Dainius Sobeckis pravedė kūrybinius edukacinius mokymus: „Kūrybinė drąsa ir baimės“, „Bibliodrama“, „Skaitome ir analizuojame biblinę dramą“. 2021 metais rašytojas Dainius Sobeckis išleido šias knygas: esė rinkinį „Tikiu vadinasi bijau“ ir monografiją „Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybė ir krikščioniškasis universalizmas“. Knygos autorius Dainius Sobeckis Viešajai bibliotekai ir jos filialams padovanojo minėtas knygas už kurias dėkingi rajono bibliotekininkai, Akmenės krašto skaitytojai. Rašytojas Dainius Sobeckis supažindino su teorija, literatūriniais dialogais kūryboje, su literatūra ir teologija, kūrybinė veiklos išraiška, drąsa priimti kūrinį, drąsos kuriant būti savimi išraiška, apie literatūrinę kūrybą, kuri susijusi su žodžiu, veiksmu. Rašytojas Dainius Sobeckis supažindino su religine poezija, rašytojų, poetų Leonardo Andriekaus, filosofo Antano Maceinos, Chorche Luiso Borgeso ir kitų rašytojų kūryba. Edukaciniuose – kūrybiniuose mokymuose buvo mokomasi apie dvasinį žmogaus pasaulį, dvasinį kalbėjimą, savivertę, drąsą. Prasmingai rašytojas pristatė „Bibliodramą“, „Biblijos istoriją“.

Projekto dalyviai lankėsi pas provizorę-žolininkę Jadvygą Balvočiūtę ir dalyvavo edukacinėje paskaitoje „Žalia pieva – sveikatos ir poezijos šaltinis“. Provizorė supažindino su lietuvių poezijoje, liaudies dainose minimus medžius, augalus, jų reikšmę žmogaus gyvenime, sveikatos gerinimui, gydymuisi. Tai klevai, beržai, mėlynės, serbentai, šeivamedžio uogos ir daugelis kitų. Provizorė Jadvyga Balvočiūtė mintimis pasidalino apie gerbiamą gamtos ryšį, kuris perimamas iš kartos į kartą, pavaišino edukacijos dalyvius „Svečių“ arbata. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo už prasmingą edukacinę paskaitą palinkėjo provizorei kūrybinių sėkmių, paragino rašyti poezijos eiles.

Apsilankyta legendomis apipintame Gyvolių piliakalnyje. Su Gyvolių piliakalnio legendomis supažindino poetas Andrius Almanis.

Projekto dalyviai aplankė, pagerbė, žymaus režisieriaus Juozo Miltinio tėviškę. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė parengė bibliografinę apžvalgą „Kūryba – tai mokėjimas gyventi“, supažindino su literatūra, kur rašoma apie režisieriaus Juozo Miltinio gyvenimą, rekomendavo apsilankyti Ventos miesto bibliotekoje – filiale, kur yra sukurtas atminimo kambarys režisieriui Juozui Miltiniui, paskaitė ištraukas iš Tomo Sakalausko knygos „Miltinio apologija“, kurioje kalbama apie knygų skaitymą. Apie režisieriaus Juozo Miltinio vaikystę mintimis pasidalino poetas Andrius Almanis.

Su Kamanų valstybinio gamtinio rezervato biologe, ekologe Sigita Sprainaityte buvo vykstama į ekskursiją po Ventos regioninį parką. Aplankytas Avižlio atragis – valstybės saugomas geomorfologinis gamtos paveldo objektas. Atragio šlaitas – abiejų upių santakoje Ventos ir Avižlio.

Pirmosios dienos kūrybinis vakaras vyko Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje, nuostabių gėlynų apsuptyje, skambant poezijai, lietuvių liaudies dainoms, apsilankant Vladimiro Zubovo dvaro parke.

Antroji projekto diena prasidėjo Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate edukacine-kūrybinė ekskursija „Praeities palikimas, kraštotyra“. Rezervato biologė, ekologė Sigita Sprainaitytė supažindino su Peiliškių vietovės istorija, kuri praeityje turėjusi du medinius dvarus, kuriuos kelis šimtus metų valdė bajorai Rimgailos. Pastatai neišliko. Apie giminės buvimo istoriją mena koplytėlė pušyje, apie ją užrašyta legenda. Peiliškių kaime yra medinė trobelė, kurioje įrengtos pažintinės ekspozicijos paskutinių šio kaimo šeimų, kurios čia gyveno. Viešajai bibliotekai biologė, ekologė Sigita Sprainaitytė padovanojo knygą „Gamtos paveldo objektai“.

Edukacinius, kūrybinius užsiėmimus „Leisk žodžiui augti“ vedė poetė, gydytoja psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė socialinių mokslų daktarė, doc. Jūratė Sučylaitė. 2021 metais Jūratė Sučylaitė išleido knygą – monografiją „Prieš srovę: psichikos sveikata ir vertybės šiuolaikiniame pasaulyje“, kurią padovanojo Viešajai bibliotekai. Projekto dalyviai turėjo unikalią galimybę mokytis šiuose užsiėmimuose: kaip kurti, rašyti, išreikšti emocijas rašant, akimirkos reikšmė žmogaus gyvenime, kūryboje, apie ženklus. Kiekvienas dalyvis paskaitė pačių sukurtų kūrybą ar eilėraštį, prozą, straipsnio pavadinimą ir t.t. Jūratė Sučylaitė sukūrė akrostichą, skirtą Naujajai Akmenei.

Projekto „Tarptautinė kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ baigiamasis literatūrinis renginys „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“, skirtas Akmenės vardo paminėjimo 510-osioms metinėms vyko Viešojoje bibliotekoje. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pakvietė projekto „Tarptautinė kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ dalyvius: poetus, rašytojus paskaityti savo kūrybą. Savo kūrybą pristatė poetė iš Akmenės Vitalija Žakienė, socialinių mokslų daktarė Jūratė Sučylaitė, poete Rima Almanienė, poete Liucija Jagielienė iš Mažeikių, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, žemaičių kalba knygų autorė Adelė Daukantaitė, poetės Aurelija Gerulskienė, Irena Viršilienė, rašytojai Dainius Sobeckis, Andrius Almanis. Literatė Aldona Kriaučiunienė pakvietė visus projekto dalyvius sukalbėti intelektualią maldą, kuri sujaudino projekto dalyvius ir žiūrovus. „Vienybės“ laikraščio redaktorė Lilija Smalakienė padeklamavo prasmingą poeto Aido Marčėno eilėraštį. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pacitavo lietuvių poeto Marcelijaus Martinaičio, Henriko Radausko mintis apie poeziją, kūrybą.

Edukacinėse projekto veiklose dalyvavo literatai Gražina Blinkinienė, Rima Karalienė, Aldona Kriaučiunienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė-Buragienė, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, Klaipėdos universiteto docentas, kunigas dr. Saulius Stumbra, Naujosios Akmenės Šventosios dvasios atsiuntimo bažnyčios klebonas, dekanas Olijandas Jurevičius Kamanų valstybinio gamtinio rezervato biologė, ekologė Sigita Sprainaitytė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis, socialinių mokslų daktarė, poetė Jūratė Sučylaitė, rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys Dainius Sobeckis, Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos švietimo padalinio vadove Jūratė Triaušienė, provizorė-žolininkė Jadvyga Balvočiūtė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, lietuvių knygų autorė Adelė Daukantaitė, poetės Vitalija Žakienė, Irena Viršilienė, Rima Almanienė, poetas Andrius Almanis, projekto sudarytoja ir vykdytoja Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė.

Latvijos Respublikos, Vadakstes bibliotekos bibliotekininkės, poetės Aina Statkus eilės, kurias atsiuntė poetė, bus įtrauktos į literatūros metraštį, latvių ir lietuvių kalbomis.

Projekto sudarytoja ir vykdytoja, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė padėkojo rašytojams, poetams už dalyvavimą tęstiniame projekte „Tarptautinė kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“, projekto edukacinėse veiklose, įteikė suvenyrus – užrašų knygutes su projekto simbolika, rašiklius.

Projekto dalyviai padėkojo projekto sudarytojai ir vykdytojai, Viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narei, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkei Zitai Sinkevičienei už prasmingą projektą, suteiktas žinias, intelektualų, literatūrinį bendradarbiavimą, edukacines veiklas.

Teksto autorė, projekto sudarytoja ir vykdytoja, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė

šaltinis: https://akmene.lt/tarptautinis-projektas-kurybinio-rasymo-vasaros-akademija-netradicinese-erdvese-akmenes-kraste-su-lietuvos-rasytoju-sajungos-rasytojais/3206


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN