Sustiprinta patikra gyventojams dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo bei gyvūnų laikymo Telšių rajone taisyklių laikymosi

Naujienos: Savivalda , 2021-04-06 19:27
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Telšių r.

Balandžio mėnesį Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyrius sustiprins patikrą Telšių rajono gyventojams – dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo bei gyvūnų laikymo Telšių rajone taisyklių laikymosi.


Gyvūnų priežiūrą Lietuvoje reglamentuoja Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas, taip pat gyvūnų laikymo Telšių rajone taisykles turi ir Telšių rajono savivaldybė. Norint tinkamai elgtis ir nepažeidinėti įstatymų, visų pirma reikia būti su jais susipažinus, todėl pateikiame svarbiausias gyvūnų laikymo taisykles.


Per 2020 m. Telšių rajone užfiksuoti 8 gyventojų pažeidimai (už gyvūnų ekskrementų nesurinkimą, palaidus bėgiojančius šunis ir t.t.), tikslas nėra bausti, tačiau reikia neužmiršti, kad piktybiškai nesilaikant įstatymų bei įspėjimų gresia piniginės baudos. Didžioji dauguma gyventojų įspėjimus priima geranoriškai, tad džiaugiamės Jūsų sąmoningumu.


GYVŪNO SĄVININKO PAREIGOS


Šunų vedžiojimas viešose vietose, vedimas laiptinėje bei vežimas liftu, gyvūno laikymas
Taisyklėse nurodoma, kad pavojingi ir koviniai šunys bei jų mišrūnai bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami laikant už pavadėlio ir su antsnukiu, kiti šunys bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami laikant už pavadėlio ir su antsnukiu ar be jo. Šunį vedantis asmuo turi užtikrinti, kad šuo nekels grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams. Jei šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams. Taigi, šuo neįrašytas į pavojingų ir kovinių šunų sąrašą gali būti vedžiojamas ir be antsnukio, tačiau svarbiausia, turi būti užtikrintas aplinkinių saugumas (ne tik žmonių, bet ir kitų gyvūnų). Vedant šunį daugiabučio namo laiptine ar vežantis liftu galioja aukščiau išvardyta tvarka. Gyvūno savininkas taip pat privalo užtikrinti, kad viešosiose vietose, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose, pvz.: atviruose balkonuose, rūsiuose, koridoriuose, laiptinėse ir kt., gyvūnai nebūtų paliekami be priežiūros ir (ar) laikomi. Turi būti užtikrinta, kad laikomi gyvūnai nekeltų triukšmo, trikdančio žmonių ramybę, poilsį, darbą ar viešąją rimtį viešosiose vietose, butuose, individualių namų teritorijose, negyvenamosios paskirties patalpose. Gyvūno laikytojas atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka, jei aplinkinių valdų, namų, butų savininkai ar gyventojai skundžiasi dėl gyvūnų keliamo triukšmo.
Šunų priežiūra kaimiškose vietovėse
Galioja tos pačios taisyklės kaip ir mieste. Šunys valkatauti, laisvai bėgioti po kaimą negali, o atsakomybė už tai tenka šuns savininkui.


EKSKREMENTŲ SURINKIMAS


Gyvūnų laikymo taisyklės aiškiai reikalauja, kad gyvūno šeimininkas privalo nedelsdamas surinkti gyvūnų ekskrementus ar kitus gyvūno paliktus teršalus, gyvūnui priteršus viešojoje vietoje, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose ar kito asmens žemės valdoje. Šunų išmatų šalinimas iki šiol tebėra aptarinėjamas klausimas, tačiau Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija yra išaiškinusi, kad surinkti ekskrementai gali būti išmetami į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.


VOLJERO IR BŪDOS ĮRENGIMAS, GRANDINĖS ILGIS


Gyvūnų laikymo vietos, ypač aptvarų, voljerų, įrengimui naudojamos medžiagos, laikymui ir priežiūrai naudojama įranga, prie kurių gyvūnai gali prisiliesti, neturi būti kenksmingos gyvūnams ir turi būti pritaikytos taip, kad jas būtų galima valyti ir dezinfekuoti. Gyvūnų laikymo vietos turi būti reguliariai valomos, plaunamos ir prireikus dezinfekuojamos.
Taisyklėse minima voljerų savybė – tai, kad jie turi būti įrengti taip, jog šunys negalėtų iš jų iššokti ar kitu būdu pabėgti. Nors voljerų dydis neaptariamas savivaldybės skelbiamose taisyklėse, jį reguliuoja Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašas. Kiekvienam šuniui, priklausomai nuo svorio ir to, kiek kartų per dieną yra paleidžiamas pabėgioti, reikia nuo 4 iki 30 kvadratinių metrų ploto. Kai gyvūnai laikomi lauke, jie turi būti apsaugomi nuo nepalankių oro sąlygų (turėti būdą).
Uždaroje žemės valdoje šuo gali būti laikomas nepririštas, jei užtikrinama, kad šuo iš jos neišbėgs. Tokiu atveju matomoje vietoje turi būti pakabintas ne mažesnis kaip 8 cm pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu, pvz., „Atsargiai, šuo!“, o prie uždaros žemės valdos vartų rekomenduojama įrengti skambutį valdos savininkui pakviesti.
Gyvūnų laikymo taisyklėse nurodoma, kad, jeigu šuo laikomas pririštas, jis turi būti rišamas taip, kad neišeitų iš žemės valdos, kurioje yra laikomas, ribos. Vis dėlto, gyvūnų globos organizacijos primygtinai prašo gyvūnų grandinėmis nerišti ir laikyti juos palaidus aptvertose ribose arba jiems tinkamai įrengtuose voljeruose.


GYVŪNŲ VEŽIMAS


Gyvūnus galima vežti tik specialiai paruoštu transportu. Ilgesnio vežimo metu jie turi būti reguliariai maitinami ir girdomi. Skirtingų rūšių, taip pat sužeisti ar ligoti gyvūnai turi būti vežami atskirai. Visuomeninėse transporto priemonėse (priemiestiniuose ir tarpmiestiniuose autobusuose, traukiniuose ir kt.) gyvūnus leidžiama vežti pagal Keleivių ir bagažo vežimo keleiviniu kelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles. Gyvūnų išvežimą iš Lietuvos Respublikos reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Keliaudamas savininkas privalo turėti šuns dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepai. Vežti gyvūnus viešojo transporto priemonėmis leidžiama tik specialiuose narveliuose, pintinėse.


Naudingos nuorodos:


Gyvūnų laikymo Telšių rajone taisyklės:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3268b100ec0d11e5820eec7ea316d20a/asr
LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8DDDD8D87491/asr
Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B7EE5FD42575/asr


šaltinis: https://telsiai.lt/go.php/lit/Balandzio-menesi-telsiu-rajoo-savivaldybes-viesosios-tvarkos-uztikrinimou-rajone-taisykliu-laikymosi/50


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN