Atnaujintos ir modernizuotos lopšelio-darželio „Žemaitukas“ patalpos

Naujienos: Savivalda , 2020-11-11 19:13
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Telšių r.

Telšių rajono savivaldybei įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Telšių rajono darželių infrastruktūros modernizavimas, didinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą“ atnaujintos ir modernizuotos lopšelio-darželio „Žemaitukas“ patalpos ir pritaikytos dviem naujoms 32 vietų vaikų grupėms įkurti.

Atlikti lopšelio-darželio pastato dalies vidaus patalpų remonto darbai: inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo, elektros, elektroninių ryšių, vandentiekio ir nuotekų sistemų) atnaujinimo, gaisrinės bei apsauginės signalizacijos įrengimo darbai.

Grupės pritaikytos didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems motorikos sutrikimų, sunkiai judantiems, todėl įrengta įranga, įgalinanti veikti ir ugdytis kartu su savo grupės vaikais. Vidaus patalpos pritaikytos judėjimo negalią turintiems vaikams, prie lauko įėjimo įrengti atviri vertikalūs neįgaliųjų keltuvai su pandusais.

Suremontuotos vidaus patalpų erdvės atnaujintos pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijas. Jose įrengta demonstracinė lenta, reguliuojamo aukščio stalai ir kėdutės apvalintais kampais vaikų saugumui užtikrinti, pritaikyti vaikiški čiužiniai. Patalpose įrengtos sieninės spintos su nišomis vaikų žaidimams, lentynos, spintelės ir kiti įvairiems daiktams laikyti skirti baldai. Patalpų erdvės atskirtos specialiomis akustinėmis užuolaidomis. Įrengtos integruotos virtuvėlės, sanitariniai mazgai su atskiromis ugdytinių spintelėmis.

Atnaujintas darželis sumažins nepakankamo vietų skaičiaus Telšių miesto darželiuose problemą ir pagerins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę modernizuojamose įstaigose.

Įgyvendinant numatytas projekto veiklas lopšelyje-darželyje „Žemaitukas“ planuojama įdiegti ir skaitmenines įtraukiojo ugdymo priemones, įrengti sensorinius įrenginius, kurie bus pritaikyti neįgalių vaikų ugdymui, tačiau bus galima naudotis visiems ugdymo įstaigą lankantiems vaikams.

Bendra projekto vertė – 369 004,70 tūkst. Eur, iš jų: ES lėšos – 253 234,00 tūkst. Eur., Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 22 344,00 tūkst. Eur., savivaldybės biudžeto lėšos – 93 426,70 tūkst. Eur.


šaltinis: http://telsiai.lt/go.php/lit/Atnaujintos-ir-modernizuotos-lopselio-darzelio-zemaitukas-patalpos/1


  • © 2023 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN