Konferencija „Lietuviško spausdinto žodžio švytėjimas“ Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Naujienos: Švietimas , 2019-05-10 20:34
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Akmenės r.
Konferencija „Lietuviško spausdinto žodžio švytėjimas“ Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Viešojoje bibliotekoje įvyko konferencija „Lietuviško spausdinto žodžio švytėjimas“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, Žemaitijos metams, Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos metams, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms ir Nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė mintimis pasidalino apie lietuvišką žodį, knygas, pasveikino konferencijos dalyvius, bibliotekų skaitytojus, svečius, bibliotekininkus, nevyriausybinių organizacijų dalyvius su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Skaitytojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus bibliotekininkė K. Urniežienė paskaitė poetų Bernardo Brazdžionio ir Justino Marcinkevičiaus poezijos apie lietuvišką žodį.

Konferencijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, Seimo nario padėjėja Judita Žilienė, mero pavaduotojas Tomas Martinaitis. Mero pavaduotojas Tomas Martinaitis įteikė padėką Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei nuo Lietuvos Respublikos Kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko. Padėka skirta direktorei Z. Sinkevičienei už profesionalų ir kūrybingą vadybinį darbą, aktyvią veiklą diegiant technologines ir socialines naujoves, formuojant šiuolaikišką bibliotekos identitetą, modernizuojant ir įveiklinant biblioteką.

Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė pasveikino Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininką Dainių Sarapiną pelnius Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus komisijos simpatijų prizą Tarptautinės vaikų knygos dienos proga, Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Darių Rekį, kuris buvo nominuotas Prano Mašioto premijai už geriausią knygą vaikams ir paaugliams „Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo“.

Konferencijoje dalyvavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė. Sveikinimo žodį tarė Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė.

Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė parengė pranešimą „Akmenės krašto virtualus enciklopedinis žodynas“. Išsamiai supažindino su kategorijomis, informacijos grupėmis. Supažindino kaip galima patekti paieškos sistemoje google surinkus kodą akez.lt, per Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainę. Mintimis pasidalino apie žurnalisto, kraštotyrininko, buvusio „Vienybės“ laikraščio redaktoriaus, Akmenės rajono Garbės piliečio Leopoldo Rozgos išleistomis ir sudarytomis knygomis, jo publikacijomis, apie knygnešius, apie rašytoją, istoriką Simoną Daukantą, apie daug Lietuvai nusipelniusio Zubovo giminę.

Gerbiamas žurnalistas, kraštotyrininkas L. Rozga mintimis pasidalino apie gimtinę, Lietuvą, knygas, lietuvybę, apie rašytoją, istoriką, šviesulį Simoną Daukantą, apie žurnalistinį darbą, kultūrą ir jos darbuotojus, mokytojus, intelektualus. Gerbiamas žurnalistas teigė, kad Tėvynė pradėdama nuo gimtojo slenksčio. Pranešime „Simono Daukanto paveldas Lietuvai ir lietuvybei“ L. Rozga mintimis pasidalino apie rašytoją Simoną Daukantą, mūsų istorinės praeities, kalbos ir kultūros šaltinį, aprašiusį Lietuvos gamtą, girias, papročius, padėjęs pagrindus tam, kas ilgainiui virto lietuvių nacionalinio atgimimo sąjūdžiu.

Pranešimą „Simono Daukanto padėkos plokštės“ pristatė Akmenės gimnazijos mokytoja, metodininkė, kraštotyrininkė Rita Ringienė. Gerbiama mokytoja supažindino su Simono Daukanto biografija, jo kūryba, asmenybe, atsidavimu Lietuvai, Simono Daukanto paminklais. Taip pat mintimis pasidalino apie rašytoją Juozą Tumą-Vaižgantą, apie jo asmenybę, kūrybą, paskaitė ištrauką iš rašytojo knygos „Pragiedruliai“.

Prasmingą etnografinę-kūrybinę programą dovanojo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ skyriaus „Žvaigždutė“ etnografinis ansamblis „Malūnėlis“, vadovaujamas muzikos mokytojos, ekspertės Onos Deniušienės. Žemaičių tarme programoje buvo pavaizduotas Duonos kelias. Duonos kepalėlį ir tautines juosteles padovanojo gerbiama Ona Deniušienė konferencijos svečiams, Viešosios bibliotekos direktorei Z. Sinkevičienei.

Mintimis apie savo kūrybą, šiuolaikinį laikmetį pasidalino rašytojas Vytautas Almanis. Rašytojas, poetas Andrius Almanis paskaitė eilėraščių iš savo kūrybos knygų.

Su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena pasveikino kraštotyrininkas Ignas Valantis, supažindindamas su žurnalistais, knygomis išleistomis 1920 metais.

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė, kuri suorganizavo išvyką į Akmenės rajono savivaldybės viešąja biblioteką su bibliotekos darbuotojais, kraštiečiais. Gerbiama direktorė R. Griškevičienė, direktorės pavaduotoja paskaitė parengtą Kauno Juozo Tumo-Vaižganto memorialinio muziejaus vedėjo, poeto, publicisto, redaktoriaus, prisiminimų knygų apie Juozą Tumą-Vaižgantą, Algirdą Verbą ir kitus rašytojus, rengėjus. Alfo Pakėno pranešimo „Rašytojas Juozas Tumas – Vaižgantas“ antrą dalį skaitė Ukmergės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Virginija Tylienė.

Ukmergiškio, istoriko, poeto, režisieriaus, Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ redakcinės kolegijos vyriausiojo redaktoriaus Vytauto Česnaičio parengtą pranešimą apie Prezidentą Antaną Smetoną „Prezidento Antano Smetonos keliais Šiaurės Lietuva“ skaitė Ukmergės Pašilės Šv. Barboros ir Pabaisko Švč. Trejybės parapijų klebonas, poetas Rimantas Laniauskas, išleidęs poezijos knygą „Palytėjimas“.

Konferencijos dalyvius sužavėjo kunigo Rimanto Laniausko skaitomos poezijos eilės, kūryba, nuoširdumas. Kunigas R. Laniauskas skaitė eilėraščius „Maironį prisiminus“, „Grįžtant iš Šiluvos“, „Lietuvai“, „Vikaro nuotaka“, „Gyvenimas – tai teatras“, eilėraštį apie lietuvių poetą Bernardą Brazdžionį. Šis eilėraštis yra išverstas į tris kalbas. Viešajai bibliotekai, jos filialams, Viešosios bibliotekos direktorei Z. Sinkevičienei ir Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios dekanui padovanojo išleistą poezijos knygą „Palytėjimas“.

Konferencijoje dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos informacinių technologijų ekspertas, IT specialistas Stasys Baltaragis, žinomas Ukmergės krašto fotografas, kino operatorius Dainius Vytas, vyriausioji buhalterė Vida Simonavičienė.

Oficialioji konferencijos dalis – prasmingas aukštaičių ir žemaičių sutarties dėl kultūrinio bendradarbiavimo pasirašymas, kurią pasirašė Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė ir Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė.

Konferencijoje koncertavo ir savo debiutinį albumą „Kylam su saule“ pristatė Vlado Chockevičiaus muzikos grupė. Grupė sužavėjo konferencijos dalyvius savo dvasingais dainų tekstais. Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei V. Chockevičius padovanojo savo grupės albumą „Kylam su saule“.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė konferencijos svečiams, pranešėjams padovanojo savo išleistą knygą „Rašau Simonui Daukantui“ ir Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkės Dalios Milukaitės-Buragienės naujai išleistą poezijos rinktinę „Skamba devynbalsė mūza“.

Teksto autorė

Viešosios bibliotekos direktorė

Zita Sinkevičienė

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos vyriausioji buhalterė Vida Simonavičienė, Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Virginija Tylienė, Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, muzikantas Vladas Chockevičius su sūneliu, rašytojas, poetas Andrius Almanis, Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos informacinių technologijų ekspertas, IT specialistas Stasys Baltaragis. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos kompiuterių technikas Saulius Lipkinas, V. Chockevičiaus muzikos grupės bosistas Aurimas Švažas, būgnininkas Paulius Chockevičius, Ukmergės Pašilės Šv. Barboros ir Pabaisko Švč. Trejybės parapijų klebonas, poetas Rimantas Laniauskas.


šaltinis: http://akmene.lt/go.php/lit/Konferencija-lietuvisko-spausdinto-zodzio-svytejimas-akmenes-rajono-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje


© 2019 - Visos teisės saugomos. Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką sutikimą. Susisiekite su mumis: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN