Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas praėjusią savaitę dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės surengtame Lietuvos merų susitikime aptarti emigracijos aktualijas ir galimą savivaldybių indėlį sprendžiant su ja susijusias problemas.
2017-aisiais iš Lietuvos emigravo per 50 tūkst. piliečių, o per visą nepriklausomybės laikotarpį Lietuva neteko beveik ketvirtadalio gyventojų.
Susitikime apie atliktą emigracijos priežasčių tyrimą pasakojo Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro vadovė Audra Sipavičienė. Pasak jos, grįžusieji iš emigracijos susiduria su darbo, būsto paieškos ar paskolos problemomis. Todėl pateikiamose rekomendacijose siūloma kiekvienoje savivaldybėje paskirti sugrįžimo koordinatorių, į kurį vieno langelio principu būtų galima kreiptis visais sugrįžimo klausimais. Taip pat siūloma savivaldybėms ir jų įstaigoms daugiau dėmesio skirti sugrįžusių vaikų integracijai bei rekomenduojama siekti išlaikyti ryšį su išvykusiaisiais.
Pasak mero P. Kuizino, susitikime taip pat kalbėta apie kitų geresnių sąlygų sudarymą grįžtantiems emigrantams. Visgi, P. Kuizino įsitikinimu, emigraciją visų pirma lemia ekonominės priežastys, o labiausiai – dideli darbo užmokesčio skirtumai. „Jau dabar Lietuvos verslas stokoja darbuotojų, tačiau, deja, anaiptol ne visi verslininkai nusiteikę mokėti vakarietiškus atlyginimus. Užuot tai darę, stengiasi darbininkus įsivežti iš Ukrainos. Mūsų rajone taip pat dirba ukrainiečių, – sakė meras.
2017 metais darbo vizos arba leidimai gyventi darbo pagrindu buvo suteikti apie 34,5 tūkst. užsieniečių, iš jų maždaug 20 tūkst. yra Ukrainos piliečiai. Užpernai į Lietuvą dirbti atvyko 18 tūkst. žmonių iš užsienio šalių, maždaug 10 tūkst. jų buvo iš Ukrainos. „Tendencijos rodo, kad vis daugiau užsieniečių atvyksta dirbti į Lietuvą. Vadinasi, darbo rinkoje imigracija nemaža dalimi kompensuoja emigraciją, tačiau problema ta, kad imigrantai nesieja savo ateities su Lietuva“, – pakomentavo susitikimo su Prezidente metu pristatyto tyrimo duomenis meras.
Dauguma žmonių iš Lietuvos į Vakarų Europą išvyksta dėl didesnių algų. Kai kurie ekspertai sako, kad emigraciją gali skatinti didelė pajamų nelygybė.
Dalindamasis įspūdžiais iš susitikimo, meras pastebėjo, kad vienos savivaldybės negali išspręsti nei emigracijos, nei emigrantų sugrąžinimo problemų. „Čia vien paraginimų neužtenka, būtina sukurti tokias sąlygas, kurios sulaikytų žmones nuo emigracijos, tuomet ir išvykusieji, bent jau nemaža jų dalis, nuspręs sugrįžti. Vien savivaldybių pastangų ir finansinių resursų tokioms sąlygoms nepakanka. Reikalinga bendra valstybės politika regionų ekonomikai vystyti, socialinėms, gyvenamosios aplinkos bei kitokioms sąlygoms gerinti“, – pastebėjo meras. Jis pabrėžia, kad regionuose žmonių mažėja ne vien dėl išvykimo į užsienį, o ir dėl vidinės emigracijos, kai žmonės linkę rinktis didesnius miestus. Pasak mero, vienoda visoje valstybėje mokesčių politika neskatina intensyviau investuoti regionuose, net ir tokiuose miestuose, kaip Šiauliai ar Panevėžys.
Meras primena, kad per pastarąjį dešimtmetį rajone stengtasi tolygiai skirstyti investicijas Telšiams bei miesteliams. Todėl jie tapo patrauklesni žmonėms gyventi, tačiau be gerai apmokamų darbo vietų žmonės vargiai liks gyventi net ir jiems sukurtoje patogioje aplinkoje.
„Susitikdamas su užsienio šalių ambasadoriais visuomet pristatau, kokia verslo aplinka Telšiuose. O ji tikrai nėra bloga: turime išvystytą magistralinių kelių tinklą, geležinkelį. Pavasarį atvyks vokiečių delegacija, kurioje bus nemažai ir verslininkų. Savivaldybė, teikdama paraiškas ir įgyvendindama įvairius Europos Sąjungos ar valstybės remiamus projektus, stengiasi sukurti žmonėms geresnę aplinką gyventi ir dirbti. Būtent gausesnės investicijos, spartesnė privataus ir viešojo sektorių plėtra ne tik stabdytų emigraciją, bet ir sugrąžintų emigrantus į jų gimtines“, – įsitikinęs meras.
Prezidentė D. Grybauskaitė susitikime pareiškė: „Investicija į savo žmones, į lietuvius, į Lietuvos piliečius turbūt yra svarbiausias tikslas“. „Pritariu šiai minčiai savivaldybėms būtina suteikti kur kas didesnes administracines bei finansines galimybes sukurti geresnes sąlygas ir verslui veikti, ir žmonėms gyventi“, – sako meras.

Telšių rajono savivaldybės informacija


2018-01-12