Kaip ir kasmet birželio 14 – ąją Kuršėnai paminėjo Gedulo ir vilties dieną. Už mirusius ir gyvus tremtinius buvo aukojamos Šv. Mišios Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Prie Tremtinių kryžiaus renginio vedėjas Zenonas Gestautas kalbą pradėjo Vytauto Cinausko eilėmis, po kurių visi tylos minute pagerbė tremtyje mirusius ir nukankintus tremtinius. Minėjimo kalbą susirinkusiesiems tarė Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis. Minėjime skambėjo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties varpai“ (vad. Jovita Bražukienė), po kurio pasirodymo visi rinkosi prie Rezistentų atminimo paminklo. Ten, kaip ir prie Tremtinių kryžiaus, buvo padėtos gėlės ir žvakės, o minėjimo kalba pasidalino Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcinio centro mokytoja Dalia Jokubauskienė bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus pirmininkė Marija Šadlauskienė. Pasibaigus minėjimui prie Rezistentų paminklo visi išskubėjo į Gedulo ir vilties dienos paminėjimą – Šiaulių rajono tremtinių prisiminimų knygos „Mus vežė belangiais traukiniais“ sutikimą Rajono kultūros centro parodų salėje, kur visus šiltai sutiko birbyne grojančio Alvaido Bernoto bei ŠRSKC vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ (vad. Leontina ir Petras Valskiai) pasirodymai.

Čia keletą žodžių tarė Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas Vytautas Kadys, taip pat viena iš knygos sudarytojų – profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Giedrė Čepaitienė. Jai ir Remigijui Čepui padėkos žodžius ir padėkas perdavė LR Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė. Tremtinių eilėmis pradėjęs kalbą tarė Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis bei knygos leidėjas Jeronimas Laucius. Padėkos žodžius sakė ir apie Kuršėnų krašto tremtinių atsiminimų knygą kalbėjo ir ją dovanojo dar viena jos sudarytoja – Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorė Janina Banienė. Renginį užbaigė Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcinio centro moksleivių vokalinis ansamblis ( vad. Vaida Vielavičienė).


Vaiva Melvydaitė
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro informacija


2018-06-17