Prieš 28 metus, 1990 m. kovo 11 d., Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą, skelbiantį, kad atkuriamas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.
Minint kovo 11 d. Kuršėnuose, miesto gyventojai, valdžios ir įvairių organizacijų atstovai rinkosi prie Vyčio paminklo, kur sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę, uždegtos žvakutės ir prie paminklo padėti gėlių krepšeliai. Minėjimą organizavo ir vedė Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro moksleiviai.
Susirinkusius sveikino Šiaulių rajono mero pavaduotojas Algis Mačiulis, LR Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė ir Šiaulių rajono tarybos narys Alfredas Jonuška.
Taip pat sveikinimo žodžius tare ir delionę iš sveikinimų – dovaną Lietuvai sudėliojo Kuršėnų mokyklų atstovai. Taip pat į dangų paleisti Balti balandžiai, kaip laisvės ir taikos simbolis.
Po minėjimo visi buvo kviečiami į Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kur buvo aukojama Suma už Tėvynę ir jos žmones.
Po Šv. Mišių Kovo 11 d. renginiai persikėlė į Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrą, kuris ir vėl visus pasitiko pasipuošęs didžiausia trispalve visame Kuršėnų mieste.
Šventinis koncertas prasidėjo Kuršėnų meno mokyklos Dailės skyriaus auklėtinių ir visų laidų baigiamųjų meno darbų parodos, skirtos Atkurtos Lietuvos 100-mečiui, atidarymu.
Susirinkusiuosius sveikino Šiaulių rajono mero pavaduotojas Algis Mačiulis, Kuršėnų meno mokyklos direktorė Daiva Diktanienė ir dailės mokytoja Indira Zebčiukienė.
Vėliau visus džiugino šventinis koncertas „Ir gimstame Tau, ir gyvenam“, kuriame pasirodė Kuršėnų lopšelių-darželių auklėtiniai, Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Stasio Anglickio, Daugėlių pagrindinės mokyklos moksleiviai, Kuršėnų meno mokyklos jaunių choras ir tradicinių kanklių ansamblis.
Koncerto, kurį vedė Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos mokiniai, metu buvo pristatomas Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos projektas „Šimtmečio juosta“.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro informacija


2018-03-13