Praėjusį antradienį Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų gruodžio mėnesio sprendimu patvirtinta į pirmąjį posėdį rinkosi naujoji Kultūros ir meno taryba.

Pirmajame Kultūros ir meno tarybos posėdyje buvo išrinktas Kultūros ir meno tarybos pirmininkas. Pirmininku buvo pasiūlytos dvi kandidatūros – Marijus Lopaitis ir Paulius Ratkevičius. Vieno balso persvara pirmininku išrinktas menininkas Paulius Ratkevičius. Antrasis pirmininko rinkimuose likęs Marijus Lopaitis išrinktas pirmininko pavaduotoju. Sekretore išrinkta Janina Rekašienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Kultūros ir meno tarybos sudėtyje – 17 Akmenės krašte kultūros ar meno lauke žinomų žmonių: Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas, Savivaldybės kultūros ir švietimo administravimo padalinių specialistai, kultūros ir švietimo įstaigų atstovai, nevyriausybinių organizacijų, vykdančių kultūrinę veiklą Savivaldybės teritorijoje, bendruomenių, jaunimo organizacijų atstovai, menininkai:

Andrius Almanis, Akmenės r. savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas;

Sandra Ąžuolienė, Naujosios Akmenės miesto kamerinio choro asociacijos narė;

Valdas Bogavičius, Akmenės r. latvių draugijos ‚Sakta“ pirmininko pavaduotojas;

Sigita Gadžij, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Olijandas Jurevičius, Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo parapijos klebonas;

Žydrūnė Kazlauskaitė, Kultūros centro mišraus choro „Cementininkas“ vadovė;

Daiva Kvaukienė, Akmenės r. moterų klubo „Akmenietė“ narė, režisierė;

Marijus Lopaitis, Ventos muzikos mokyklos tėvų komiteto narys;

Vita Martinaitienė, Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja;

Paulius Ratkevičius, menininkas, skulptorius;

Janina Rekašienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Margarita Skabeikienė, NVO atstovė;

Inga Suchodimcovienė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos dailės mokytoja metodininkė;

Ernesta Šmukštaitė, Simono Daukanto muziejaus vadovė;

Dalia Tenienė, Ventos kultūros namų vadovė kultūrinei veiklai;

Marija Urbonienė, Kultūros centro etninės kultūros specialistė;

Rima Urmonienė, Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialo vyr. specialistė.

Iš 17 Kultūros ir meno tarybos narių 1/3 yra naujai pradedantys savo veiklą.

Kultūros ir meno taryba renkama trijų metų kadencijai.

Naujai išrinkta Kultūros ir meno taryba bus svarbi patarėja sprendžiant su rajono kultūra susijusius klausimus, atstovaus pilietinės visuomenės interesams, skatins diskusijas dėl kultūros ir meno situacijos rajone, skatins kultūrines iniciatyvas ir projektus, kokybę, intensyvumą bei tarpsritinį bendradarbiavimą.

Kultūros ir meno tarybą pasveikino Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas ir vicemeras Apolinaras Nicius.

Janina Rekašienė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jolantos Šiurkuvienės nuotr. Kultūros ir meno taryba

akmene.lt


2018-01-10