Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka bendradarbiaudama su Lietuvos aklųjų biblioteka surengė rajono bibliotekininkams seminarą „Bibliotekų paslaugos socialinės atskirties grupėms“.

Seminaro dalyviai buvo pakviesti kartu atlikti interaktyvias, edukacines užduotis ir leistis į garsų, lytėjimo bei kvapų kelionę, praktiškai įsitikinti koks turtingas juslių pasaulis ir, kad aplinką galima pažinti ne vien akimis.
Biblioterapijos metodų taikymo praktinį užsiėmimą pravedė Lietuvos aklųjų bibliotekos informacijos išteklių centro vadovės pavaduotoja Dalia Balčytytė. Buvo skaitomos ištraukos iš Rodaan Al Galidi knygos „Autistas ir pašto balandis“ ir diskutuojama, kokia yra biblioterapijos įtaka dirbant bibliotekininkams su skaitytojais.
„Pasakojimų dėžutė“ - priemonė neįgalių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti. Ją pristatė Rasa Januševičienė, Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė, „Pasakojimų dėžutės“ projekto vadovė. „Pasakojimų dėžutės“ patirtis rodo, kad knygos turinio atskleidimas mini spektakliais su liečiamaisiais veikėjais yra patraukli ir įtraukianti veikla, kurią galima plėtoti įvairiomis kryptimis. Ši veikla skatina įvairią negalią turinčių vaikų domėjimąsi aplinka, dėmesio sukaupimą, norą bendrauti, įgauti įvairius įgūdžius.
Buvo pateiktas mini spektaklio demonstravimas pagal Kęstučio Kasparavičiaus knygą „Trumpos istorijos apie daiktus“. Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojai suvaidino du mini spektaklius: „Ąsotis“, „Arbatos klubas“.
Seminaro dalyviams buvo suteiktos individualios konsultacijos, atsakyta į dominančius klausimus ir išduoti mokymų pažymėjimai.

Viešosios bibliotekos direktorė

Zita Sinkevičienė

akmene.lt


2018-05-09