Šiauliuose lankėsi Pasvalio rajono „Grūžių vaikų globos namų“ atstovai. Jie siekė susipažinti su Šiaulių regiono gerąja patirtimi įgyvendinant perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Pasvalio rajono „Grūžių vaikų globos namų“ direktorė Danutė Kazickienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui ir ugdymui Loreta Petrauskienė ir socialinio darbuotojo padėjėja Reda Mockuvienė ta proga apsilankė Šiaulių „Motinos Teresės šeimų namuose“.

Siekta gauti daugiau informacijos apie Pertvarkos lėšomis finansuojamo projekto bandomąją paslaugą „Kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir motinoms su vaikais iki 3 metų amžiaus“. „Grūžių vaikų globos namai“ planuoja išbandyti šią paslaugą Panevėžio regione, todėl jiems buvo labai svarbu įgyti vertingos patirties, sužinoti daugiau praktiškos informacijos.

„Motinos Teresės šeimų namų“ direktorė Regina Zabielienė pasidalino patirtimi vykdant bandomąją paslaugą. Pasak direktorės, visos Šiaulių regiono savivaldybės aktyviai domėjosi galimybe nemokamai apgyvendinti krizę patiriančias mamas su vaikais. Sulaukta didesnio susidomėjimo nei tikėtasi. Anot direktorės, projekto metu vietoje dvylikos planuotų paslaugos gavėjų, paslaugos buvo suteiktos devyniolikai moterų.

Siekiant daugiau sužinoti apie bendruomeninius vaikų globos namus bei bandomąją socialinių globėjų veiklą lankytasi organizacijoje „SOS vaikų kaimai Lietuvoje“. Šio apsilankymo metu patirtimi pasidalino Šiaurės vakarų programos vadovė Jurgita Mikolaitytė. Svečiams buvo išsamiai papasakota apie šios įstaigos veiklą. J.Mikolaitytė pastebėjo, kad bendruomeninių vaikų globos namų paslauga didžiausią įtaką daro 5-12 metų vaikams, o vyresniems turėtų būti kuriama kita - Jaunimo namų paslauga, kur gyventų vaikai nuo 16 metų.Vėliau lankytasi Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ įsteigtuose pirmuosiuose grupinio gyvenimo namuose Šiaulių mieste. Praėjusiais metais šiuose namuose apsigyveno 6 globos namų paaugliai, jiems pagalbą teikia 4 darbuotojai. Svečiai buvo pavaišinti pačių vaikų iškeptais skanėstais. Įstaigos direktorius Regimantas Dirmeikis pasidžiaugė, kad persikėlus iš institucijos į namą bendruomenėje ypač pasikeitė vaikų elgesys. Vaikai tapo atsakingesni ir savarankiškesni. Direktorius informavo, kad artimiausiu metu įkurtuvės bus dar vienuose šios įstaigos įkurtuose grupinio gyvenimo namuose.


Pagarbiai,
Eglė Juozėnaitė
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
komunikacijos specialistė


2018-03-26