Savivaldybėje surengtas susitikimas, kuriame kalbėjosi meras Vitalijus Mitrofanovas, mero patarėjas Tomas Martinaitis, Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Algirdas Bučys ir keturi kunigai.

Tai tradicinis Savivaldybės ir religinių bendruomenių vadovų susitikimas parapijiečių džiaugsmams ir rūpesčiams aptarti. Šįkart jame dalyvavo du nauji klebonai, atvykę dirbti prieš kelias savaites: Akmenės Šv. Onos parapijos klebonas kan., bažn. t. dr. Algis Genutis ir Papilės Šv. Juozapo parapijos klebonas Rimvydas Marozas. Pastarasis kunigas pajuokavo, kad turi priskirtų tiek daug bažnyčių, kad vos spėja jas apvažiuoti sekmadienio pamaldoms. Mat jis aptarnauja ir Kruopių bei Šiaudinės parapijas. Ypač daug bėdų Šiaudinėje: būtina kuo greičiau tvarkyti kiaurą bažnyčios stogą, galvoti, ką daryti su didžiuliais senais medžiais, dėl kurių kaimynystės stogas dar labiau irsta. Savivaldybės atstovai atsakė, kad Šiaudinės bėdos ne tik žinomos, bet ir pradėtos spręsti.

Akmenės klebonas A.Genutis pasidžiaugė, kad šioje parapijoje yra nuveikta daug gražių darbų, įsukta veiklų. Tačiau turima ir rūpesčių: reikėtų perdengti parapijos namų stogą ir įrengti salę tikintiesiems burtis.

Akmenės dekanato dekanas, Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo parapijos klebonas Olijandas Jurevičius ir Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos administratorius relig. m. mgr. Andrius Eidintas – Akmenės krašto senbuviai, tad savo prašymus rajono vadovams jau yra išsakę. Jiedu padėkojo merui ir jo vadovaujamai Savivaldybės tarybai, kad 251 dekanato tikintysis galės nemokamai nuvykti į susitikimus su Popiežiumi, atvykstančiu į Lietuvą.

Meras V.Mitrofanovas pabrėžė, kad bažnyčios – tarsi kiekvienos vietovės vizitinė kortelė, tad Savivaldybė daug padeda jas išlaikyti ir puoselėti: prisidėjo prie šildymo, įgarsinimo, remonto, vargonų pirkimo, o dabar siekia, kad visų šventovių išorė būtų gražiai apšviesta. Patikinta, kad klebonai susitikimams, renginiams gali naudotis kultūros namų, bibliotekų, seniūnijų patalpomis, jei neturi tam erdvių parapijos namuose, prie bažnyčių. Meras paprašė klebonų informuoti parapijiečius apie jiems skirtų socialinių paslaugų tinklą, dalytis informacija su Savivaldybe apie žmonių bėdas, poreikius, lūkesčius.

Administracijos direktorės pavaduotojas A.Bučys papasakojo apie Savivaldybės vykdomas priklausomybių, savižudybių prevencijos programas ir pasiūlė kunigams labiau jomis domėtis ir dalyvauti. Klebonai sutiko labiau įsitraukti į šią veiklą. Juolab, kad yra uždegančių pavyzdžių: kunigas A. Eidintas už pasiaukojantį darbą išgyrė Daivą Urbonę, Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centro vadovę.Savivaldybės administracijos
Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus
ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė
Autorės nuotrauka

akmene.lt


2018-09-20