Prieš keletą dienų iš praktikos Vokietijoje, Chemnice, sugrįžo mūsų mokyklos automobilių mechaniko specialybės penki antrakursiai. Praktinė stažuotė vyko Vokietijos F + U Sachsen GmbH mokymo centro autoservise, turinčiame praktiniam mokymui reikalingą naujausią techniką, įrangą, reikalingas mokymo priemones. Mokiniai atliko praktines veiklas, susijusias ne tik su moduliu „Automobilio sandara“, kurio vyko mokytis, bet ir kitas: nustatinėjo automobilių dalių techninius parametrus, ardė ir surinkinėjo automobilių variklius, sankabas, stabdžių sistemas, ardė ratus, juos keitė ir balansavo, montavo padangas, šalino variklių valdymo sistemų sutrikimus su diagnostine „Bosh“ įranga.

Stažuotei buvo taikoma Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) metodika. Mokinius mokė, daromą pažangą vertino kompetentingi Vokietijos F + U Sachsen GmbH mokymo centro profesijos mokytojai. Sugrįžus po stažuotės į mokyklą, pasiekimų vertinimai (pažymiai) buvo perkelti, pripažinti ir užskaityti VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje.

Vokietijos profesinio mokymo centre mokosi profesijos arba kelia kvalifikaciją mokiniai ir studentai ne tik iš Europos, bet ir iš įvairių pasaulio šalių, taigi, bendraudami su kitų šalių mokiniais būsimieji automobilių mechanikai patobulino savo užsienio kalbų gebėjimus. Taip pat įgavo labai naudingos asmeninės patirties: savarankiškumo, laiko planavimo, gebėjimo prisitaikyti ir orientuotis svetimoje aplinkoje, socialinės patirties.

Laisvalaikiu lankydamiesi Chemnic muziejuose, ekskursijose į Drezdeną, Leipcigą, Freiburgą mokiniai praplėtė kultūrinį akiratį.

Baigiantis stažuotei išduoti dokumentai, atspindintys įgytus ir patobulintus įgūdžius, kompetencijas.

Mokinių stažuotė Vokietijoje – viena iš vykdomo Erasmus+ programos profesinio mokymo mobilumo projekto „Mokymo programų atnaujinimas per tarptautinę praktiką“ Nr.2018-1-LT01-KA116-046783 veiklų.Salvinija Paulauskienė
VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos projektų vadovė

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.“

kursenai.lt


2018-12-11