Akmenės rajono savivaldybės administracija išleido 122 puslapių leidinį „Akmenės rajono savivaldybės 2017 metų veiklos ataskaita“, jame pateikta išsami faktologinė medžiaga ir gausybė nuotraukų. 500 egzempliorių tiražu išspausdintas leidinys įteiktas Savivaldybės tarybos nariams, bus duotas seniūnijoms, įstaigoms, Administracijos skyrių vedėjams, nuvežtas į ministerijas ir kitas respublikines įstaigas. Spaudinys bus platinamas ir gyventojų susirinkimuose, kuriuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas pateiks veiklos ataskaitą, o Administracijos direktorė Aromeda Laucienė informuos apie savo darbą.
Knygoje pateikiami svarbiausi duomenys apie Savivaldybės biudžetą, investicinius projektus, ekonomiką ir verslą, švietimą, kultūrą, socialinę paramą, sveikatos apsaugą, žemės ūkį bei kita. Dėmesio skiriama svarbiausiems pasiekimams ir apdovanojimams apžvelgti, išvardyti sporto laimėjimai, svarbiausi kultūros renginiai, iškiliausios asmenybės, pasiekusios išskirtinių nuopelnų. Kiekviena seniūnija leidinyje pristato ne tik savo rodiklius, pasiekimus, bet ir gražiausius kaimo bendruomenių renginius, nevyriausybinių organizacijų veiklą.
„Akmenės rajono savivaldybės 2017 metų veiklos ataskaitai“ parengti ir išleisti Administracijos direktorės A.Laucienės įsakymu buvo sudaryta darbo grupė: Bendrojo skyriaus vedėja Audronė Prišmontienė ir šio skyriaus vyriausioji specialistė Greta Rimkutė, Informacinių technologijų skyriaus vedėja Ilona Lapkuvienė, Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė.
Tai jau devintoji iš eilės išspausdinta tokio pobūdžio knyga, siekiant profesionaliai, vaizdžiai, prieinama forma pateikti gyventojams žinių apie kasmetę Savivaldybės veiklą. Jos įžangoje Savivaldybės meras V.Mitrofanovas, mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Savivaldybės administracijos direktorė A.Laucienė, direktorės pavaduotojas Algirdas Bučys taip kreipiasi į akmeniškius:
„Savivaldybės 2017 metų veiklos ataskaitos leidinio viršeliuose – įspūdingųjų Akmenės krašto karjerų vaizdai. Tai simboliška, nes 2017 metais juos pirmąkart pamatė ir aplankė tūkstančiai smalsuolių, gyvenančių mūsų rajone, atvykusių iš pačių įvairiausių Lietuvos kampelių ir užsienio. Visus šiuos žmones į Akmenės kraštą atviliojo keli išskirtiniai su karjerais susiję renginiai: specialiųjų dviračių ir pėsčiųjų žygiai, automobilių bekelės lenktynės. Atviliojo ir - nustebino, sudomino, apstulbino, sužavėjo, pavergė... Nustebino, kad prieš šimtmetį atkurtoje mūsų valstybėje dar yra kampelių, kuriuos verta atrasti. Sudomino, nes karjeruose dirba niekur kitur šalyje neturima gigantiška technika. Apstulbino po kojomis gulinčiais žemės gelmių lobiais, skaičiuojančiais milijonus amžių, suakmenėjusiomis liekanomis gyvūnų, vaikštinėjusių ir plaukiojusių mūsų civilizacijos priešaušryje. Sužavėjo moderniomis Akmenės rajono miestų aikštėmis, sutvarkytomis kitomis viešosiomis erdvėmis, sporto ir vaikų žaidimo vietomis, atnaujintais pastatais... Maloniai nuteikė draugiškais, pasirengusiais padėti žmonėmis, savo krašto ir Lietuvos patriotais.
Viso šito galime palinkėti Akmenės kraštui ir ateityje. Ir to siekti bendromis jėgomis, kiekvienas pagal savo supratimą, darbštumą, talentą, širdies postūmį. Siekti tokių pat įsimintinų renginių ir švenčių. Naujų atradimų kasdienybės darbuose ir, regis, įprastoje aplinkoje. Daugiau atvykstančių turistų ir sugrįžtančių emigrantų. Investicijų. Ir dar daug ko, ką sumąstysime, numatysime, suplanuosime ir padarysime: brandi, pilietiška, aktyvi Akmenės rajono bendruomenė. Kad tokia bendruomenė esame, galite įsitikinti, pasidžiaugti ir perskaitę šį leidinį.“Savivaldybės administracijos
Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus
ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė
Autorės nuotr.


2018-03-28