Rimšių kaime (Papilės seniūnija, Akmenės rajonas) Lietuvos 100-mečio ąžuolyne pasodinta šimtas šių medžių. Kiekvienas – apie 4 metrų aukščio. Jie sužaliuos laukymėje prie piliakalnio, kuris apie 200 metų virtęs kapinėmis.
Ąžuoliukus sodino asmeniškai sukviesti žmonės - Papilės seniūnija vardinius kvietimus išsiuntė apie 70 asmenų. Atvyko per 40 sodintojų, daugiausia vietinių ar pastaruoju metu kitur gyvenančių kraštiečių. Susirinkę į Simono Daukanto muziejų jie pasirašė ąžuolų sodinimo dokumentą su linkėjimais Papilei ir papilėniškiams - ateinančiam šimtmečiui.
„Kvietėme žmones, kurie finansiškai ar dar kitaip prisidėjo prie Papilės seniūnijoje vykdomos Lietuvos šimtmečio įamžinimo programos“, – sakė seniūnas Antanas Vaičius. – Žmonės ąžuoliukų sodinimą priėmė kaip garbę.“
Minėtosios programos vieni iš svarbiausių akcentų - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui sukurta Šv. Jurgio skulptūra, kuri bus pastatyta aikštėje prie Papilės bažnyčios, išleista knyga „Mano Papilė“. Visa tai daroma rėmėjų lėšomis.


Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus
ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta ŠIURKUVIENĖ
Vytauto foko nuotr.


2018-05-04