Šiltas chorinės muzikos koncertas įvyko Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salėje balandžio 24 dieną. Į svečius atvyko, koncertinį turą Lietuvoje vykdantis, Nebraskos universiteto Omahoje (JAV) koncertinis choras, kuriam vadovauja dr. Derrick Fox. Tai Šiaulių universiteto ir Nebraskos universiteto Omahoje bendradarbiavimo 20-mečiui skirtas projektas.
Koncertą pradėjo ŠRSKC jaunimo choras „Melomanai“, vadovaujamas Nerilės Bernotienės ir Jovitos Bražukienės, akomponiatorė Danutė Streckienė.
2015 m. Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių fondas suteikė chorui nominaciją „Geriausias Lietuvos suaugusiųjų choras ir vadovas“ bei, įteikė aukščiausią kolektyvo apdovanojimą „AUKSO PAUKŠTĘ“.
„Melomanai“ atliko V. Augustino harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Anoj pusėj Nemunėlio...“ ir Skriski, skriski Lietuvėlėn“ iš miuziklo „Devynbėdžiai“, Giedriaus Kuprevičiaus muzika, Kazio Sajos žodžiai.
Kuršėniškių laukiamas Nebraskos universiteto koncertinis choras, diriguojamas dr. Derrick Fox, ir solistės Shelby VanNorstrand pasirodymas sulaukė gausių aplodismentų. Choro vadovas dr. Derrick Fox į programą įtraukė Lodovico Vinderos, Giovanni Palestrinos, Tomo Victoria, Olos Gucilo, Saouwno Kirchnerio, Derrick Fox ir kitų kompozitorių kūrinius.
Koncerte aukštą vokalo kultūrą pademonstravo solistė Shelby VanNorstrand. Jai akomponavo pianistė Stacie Haneline.
Koncerto pabaigoje, už viešnagę Kuršėnuose, svečiams iš JAV dėkojo Kultūros centro direktorė Jovita Lubienė, įteikdama Kultūros mecenatų Ilonos ir Petro Baristų iškeptą pyragą.

Zigmas Ripinskis


2018-04-27