Meras Vitalijus Mitrofanovas, mero pavaduotojas Apolinaras Nicius ir Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai dalyvavo Savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo programos projektų pristatyme.

Pagal šią jaunimui skirtą vietinę programą Savivaldybė finansavo 21 projektą. Ir nors projektams skirtos lėšos nebuvo didelės, įgyvendintos jaunimo veiklos nustebino idėjomis ir kūrybiškumu. Apie projektus papasakojo atstovai iš 18 organizacijų - vykdytojų.

Galimybę konkursui teikti paraiškas turėjo ne tik jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, bet ir jaunimo iniciatyvinės grupės, susitarusios su globojančia asociacija, labdaros ir paramos fondu ir kt.

Jaunimo grupė iš Naujosios Akmenės muzikos mokyklos pristatė projektą ,,Kūrybiškiausių šeimų sambūris“, kuris skatina jaunas šeimas kartu su savo vaikais ar net seneliais muzikuoti, dainuoti, kurti. Susiburia ir brolių, seserų, mišrios grupės. Muzikos mokyklos direktorė Irina Mikulevič pasidžiaugė, kad yra galimybė tai, kas išmokstama, parodyti miesto visuomenei, o didžiausia projekto vertė – galimybė jaunoms šeimoms susiburti, prasmingai leisti savo laisvalaikį.

Daug turiningų veiklų pagal projektą ,,Tikėjimas, tautos tradicijos ir šeima – mūsų žmogiškumo šaknys – 6“ įgyvendino Papilės šv. Aloyzo ateitininkų kuopa, kurios vadovė Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja Genovaitė Pundziuvienė. Kuopos aktyvistės Ugnė Statkutė ir Austėja Raudonaitytė papasakojo apie ateitininkų kuopos organizuojamas Motinos ir Tėvo dienas, donorystės ir kitas gerumo akcijas, pagalbą seneliams, išvykas, susitikimus su kitų rajonų ateitininkais.

Gabija Srūgytė ir Samanta Jomantaitė iš Ventos gimnazijos parodė filmą apie jaunųjų šaulių organizuotą stovyklą pagal projektą ,,Akmeninė strėlė“. Tai buvo puiki jaunuolių ištvermės ir pilietiškumo mokyklą. Jaunimo organizacijos ,,Nestabdyk“ projektas ,,Arčiau mūsų“ buvo skirtas pastebėti jaunus žmones, kuriems sunkiau sekasi bendrauti, kurie mažiau aktyvūs, ir pakviesti įsitraukti į bendras vykdytas veiklas. Ventos miesto bendruomenės centro ,,Prie Ventos“ jaunimo projektas ,,100 gerų darbų Lietuvai“ skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui minėti.

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos jaunimo iniciatyvinės grupės ,,Mes“ narys Dovydas Brazys kalbėjo apie projektą ,,Kartu mes – jėga“, kurio suplanuotose įvairiose prevencinėse veiklose dalyvavo daug jaunų žmonių. Grupės vadovė – gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Virginija Račkauskienė.

Apie didesnius organizuotus renginius, susitikimus su politikais, jaunimo organizacijų ir jaunimo lyderių mokymus kalbėjo Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ valdybos pirmininkas Justas Teišerskis atvirojo jaunimo centro veiklą pasakojo Labdaros ir paramos fondo ,,Prieglobstis“ socialinė darbuotoja Lina Vaišvilienė, su kitomis patraukliomis jaunimo veiklomis supažindino ir kitų organizacijų atstovai.

Renginio dalyviai klausėsi projektų pristatymų ir rinko tris labiausiai įsimintinus.

Mero patarėjas, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Tomas Martinaitis įteikė dovanėles Akmenės rajono stalo teniso klubo ,,Mažoji raketė“ vadovui Kęstučiui Barauskui už projekto ,,Mažoji raketė“ – 22 metų gimtadienis“ įgyvendinimą, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokytojai Violetai Serbintienei kartu su jaunimo iniciatyvine grupe vykdžiusiai projektą ,,Studentų diena-2017“, ir vienai iš aktyviausių Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ organizacijų narių, LMS Akmenės padalinio vadovei Rugilei Urbutytei - už projekto ,,Lietuvos moksleivių sąjungos Akmenės mokinių savivaldų informavimo centro veikla“ įvykdymą ir puikų pristatymą.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Arnolda Ruškienė

Nuotraukoje: įgyvendintą projektą pristato Papilės šv. Aloyzo ateitininkų kuopos pirmininkė Ugnė Statkutė (dešinėje) ir narė Austėja Raudonaitytė.

akmene.lt


2018-01-09