Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Kuršėnų skyriaus choras „Tremties varpai“ 2018 m. lapkričio 17 dieną šventė savo trisdešimties metų jubiliejų. Renginio vedėjas Zenonas Gestautas trumpai apžvelgė istoriją. Choras susikūrė 1988 metais. Jam vadovavo šios vadovės: Dangirutė Stankienė, Birutė Jarošienė, Jovita Bražukienė. Apie pirmuosius žingsnius papasakojo ilgametė dainininkė Eugenija Dragūnienė. Visą gyvavimo laiką choras ištikimai dalyvauja LKPT dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“, tremtinių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“, kasmet vykstančiame Ariogaloje, Kuršėnų miesto ir rajono šventėse. Choras taip pat bendrauja su daugeliu Lietuvos tremtinių chorų.

Šventės proga „Tremties varpų“ choristus, vadovus pasveikino, už nuoširdų darbą, aktyvią kultūrinę veiklą padėkojo LR Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė. Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus įteikė Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro padėkas. Spalvingomis puokštėmis, dovanėlėmis, padėkos raštais pradžiugino daugelio širdis Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centras, choras „Svaja“, Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras, giminės, artimieji, kiti kolegos choristai, grupės „Tykiai“ jaunieji atlikėjai. Jausmingais prisiminimais pasidalino buvusi ilgametė choro vadovė Birutė Jarošienė.

Skambiomis, lyriškomis dainomis savo šventę pradėjo kuršėniškių tremtinių choras. Jo vadovė – Jovita Bražukienė, koncertmeisterė – Danutė Streckienė. Kuršėniškius kolegas ir visus gausiai susirinkusius žiūrovus pasveikino choras iš Šiaulių “Tremtinys“, mažeikiškių „Atminties“ choro dainininkai, Radviliškio „Versmės“ choristai ir jų vadovai, atlikdami žinomus, mėgiamus, populiarius kūrinius.

Nuotaikingai šventę užbaigė jungtinis choras.

„Tremties varpų“ choristai dėkoja Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro direktorei Janinai Banienei ir bendruomenei, Kultūros centro administracijai, darbuotojams už pagalbą, palaikymą, dovanas, už nuoširdų rūpestį.

LKPT Kuršėnų skyriaus informacija

Nuotraukos Vidos Ragauskienės

kursenai.lt


2018-11-20