Savivaldybėje posėdžiavo darbo grupė dėl Akmenės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo. Ji sudaryta kovo 9-ąją, šis posėdis buvo antrasis. Jame dalyvavo įvairių sričių ir lygmenų atstovų: Savivaldybės ir profesinių sąjungų vadovai, Tarybos narys, grupė Savivaldybės administracijos, ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovų.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo optimizavimu numatytas dviejų Naujosios Akmenės vaikų lopšelių - darželių „Atžalynas“ ir „Žvaigždutė“ sujungimas, siekiant sumažinti jų valdymo išlaidas, sutaupytas lėšas verčiau skiriant vaikų poreikiams: pasitelkti logopedų, specialiųjų pedagogų, judesio korekcijos specialistų ir pan. Juolab, kad „Žvaigždutei“ jau keleri metai nesiseka rasti direktoriaus. Tačiau planuojamas įstaigų suvienijimas tarp jų darbuotojų, vaikų tėvų ir kitų visuomenės grupių sukėlė daug bereikalingų aistrų. Šiame posėdyje priimti protokoliniai nutarimai turėtų šias aistras numalšinti.

Pabrėžta, kad tėvų baimė nepagrįsta: vaikų grupės nebus išskaidytos, jų skaičius abiejuose darželiuose išliks koks buvęs, to garantas – Savivaldybės tarybos kovo 22-osios posėdis, kuriam teikiamas tvirtinti sprendimo projektas „Dėl 2018-2019 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo modelių patvirtinimo“. Garantuota ir tai, jog abiejų lopšelių – darželių finansavimas, lėšų srautai išliks atskiri ir viena įstaiga negyvens kitos sąskaita. Naujoji įstaiga numatoma tokia: vaikų lopšelis - darželis „Atžalynas“ su struktūriniu padaliniu „Žvaigždute“.

Po šiuo protokoliniu nutarimu, jį galutinai suredagavus, ateinančią savaitę planuoja pasirašyti visos suinteresuotosios pusės: darbo grupė, profesinių sąjungų, abiejų lopšelių – darželių atstovai.

Savivaldybės administracijosTarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė

Autorės nuotrauka

akmene.lt


2018-03-22