Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas kartu su Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Alva Baciene ir vyriausiaja specialiste Vida Vaičiūniene dalyvavo Socialinės apasaugos ir darbo ministerijos surengtame pasitarime „Institucinės globos pertvarka Šiaulių regiono kontekste“, įvykusiame Šiaulių miesto savivaldybėje.

Socialinės apasaugos ir darbo ministerija, vykdydama institucinės globos pertvarką, pasitarime pateikė informaciją dėl šio proceso tolesnės eigos ir perspektyvų. Pagrindinis pertvarkos tikslas - suformuoti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam neįgaliam vaikui, likusiam be tėvų globos vaikui, neįgaliam asmeniui gauti individualias, atitinkančias poreikius, paslaugas ir reikiamą pagalbą. Taip pat norima šiuos žmones įtraukti į bendruomenės gyvenimą ir paskatinti jame dalyvauti, nepatiriant socialinės atskirties.

Į socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų sąrašą įtraukti mūsų rajone veikiantys Ventos socialinės globos namai, kuriuose įsikūrę vaikai ir suaugusieji, kuriems nustatyta proto negalia ar psichikos sutrikimai. Šie globos namai yra įvertinę individualius juose gyvenančių asmenų poreikius bei parengę įstaigos pertvarkos planą, tačiau Savivaldybė turi dar daug diskusinių klausimų, neaiškumų, finansinių reikalų, skirtų ministerijai.

Savivaldybės administracijos paprašyta informacijos apie planuojamas socialinių paslaugų rūšis, apimtis (netoli asmenų apgyvendinimo vietų numatant dienos užimtumo paslaugas), apie siūlomus infrastruktūros objektus (jų skaičių, vietų skaičių, įsigijimo būdus (pirkti, statyti, remontuoti, pritaikyti ar kt.), prašoma numatyti preliminarų lėšų poreikį, galimus projekto vykdytojus ir partnerius.Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
Alva Bacienė

akmene.lt


2018-09-26